Så mycket skogsbrandsstöd delade Skogsstyrelsen ut

I början av 2019 beslutade regeringen om att avsätta 72 miljoner kronor i stöd till åtgärder efter skogsbränderna 2018. Inte ens hälften av pengarna gick åt.

Foto: Thinkstock

De 72 bidragsmiljonerna var avsedda för de län som drabbats allra värst av skogsbränderna sommaren 2018. Stödet kunde sökas fram till 1 november 2019 och utbetalning av stöden skedde fram till 31 december.

När ansökningstiden gått ut hade Skogsstyrelsen fått in totalt 103 ansökningar. Myndigheten betalade sammanlagt ut 22,7 miljoner kronor. Utöver det har även Trafikverket beviljat 10,2 miljoner i stöd för reparation av skogsbilvägar.

– Varför inte alla pengar gått åt behöver vi analysera men kostnaderna för att upparbeta de klenaste skogarna blir väldigt höga och det kan vara så att skogsbruket därför valt att upparbeta dessa under en längre period än vad stödet medgav, säger Anders Frisk, stödspecialist på Skogsstyrelsen.

Pengarna som inte betalats ut går tillbaka till statskassan.

Skogsstyrelsen hanterade totalt fem olika bidrag kopplade till skogsbränderna, bland annat stöd för upparbetning och transport av sågtimmer och energived, gränsutvisningen mellan fastigheter och anläggning av lagringsplatser.

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste