Snart avgörs drivarprototypens framtid

Den första moderna drivaren för kortvirkesmetoden togs fram i Finland på 1990-talet. Skogforsks utvecklingsarbete medX19 befinner sig strax vid ett vägskäl – ska utvecklingsprojektet fortsätta eller begravas i byrålådan?

Projektledaren Rikard Jonsson kör den virtuella drivaren i simulatorn hos Skogforsk. Med VR-glasögonen slipper han titta på de två skärmarna för att följa maskinens arbete.   Foto: Pierre Kjellin

2013 drog Holmen Skog, SCA Södra, Stora Enso, Sveaskog och Billerud Korsnäs igång en förstudie tillsammans med Komatsu, som utgick från deras nya 895-skotare. 2014 togs den nya slutavverkningsprototypen i drift. Den fick namnet Komatsu X19.

– X19 hade ett kombiaggregat när den kom från fabriken. Aggregatets kvistknivar, som är betydligt grövre än på ett vanligt skördaraggregat, gjorde att det blev för klumpigt och för dålig precision när man jobbade med det. Så efter en tid byttes det ut mot ett skördaraggregat och en grip som kan skiftas snabbt tack vare snabbfästen, förklarar projektledaren Rikard Jonsson på Skogforsk.

– Tidigare så testade man drivare i gallring och även i slutavverkning, och man såg att det var lättare för drivaren att konkurrera med dagens tvåmaskinsystem i slutavverkning än i gallring – trots att det var gallring man hade fokuserat på. Man hittade inte heller någon bra metod för gallring med den gamla drivaren.

Läs även: Här utvecklas nästa generation drivare

Den vitruella drivaren, här under körning i simulatorn.   Foto: Skogforsk

Lade ned tillverkning

Både Valmet och finska Pinox lade ned tillverkningen av sina drivare på 2000-talet. Men branschen fortsatte att intressera sig för konceptet med drivare för slutavverkning.

Hur ser då prognosen för X19:s framtid ut?

Skogforsk står strax vid ett vägskäl, berättar Rikard Jonsson:

– Vi har gjort en metodstudie där vi jämfört två olika arbetssätt för avverkning med drivaren. I det ena har vi enbart genom att skruva lite på metodiken i drivningen minskat tidsåtgången med fem procent. Vi som jobbar med utvecklingen av drivaren är ett litet fåtal personer, så det finns skäl att anta att det går att effektivisera och förbättra drivaren ytterligare framöver.

Under analys

Nu görs en storskalig systemanalys av de fem företagen i drivarprojektet – Holmen, Stora Enso, Billerud Korsnäs, Södra Skogsägarna och Sveaskog.

– Från de företagen har vi samlat in information om flera års trakter – beståndets förutsättningar som stamvolym, transportavstånd och så vidare. Och från våra tidsstudier med drivaren och tvåmaskinsystem så har vi tidsanalyser och kostnadsanalyser som vi tillämpar på de trakter vi har data från. På så sätt kan vi för varje trakt se vilket maskinsystem som hade varit effektivast – drivaren eller tvåmaskinsystemet. Detta i sin tur ger oss en bättre bild av drivarens potential, avslutar Rikard Jonsson.

Läs även: Här utvecklas nästa generation drivare

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste