USA blev ny marknad för Holmens barkborreskadade granvirke

Stort behov av gran och en acceptans för vissa virkesskador i USA öppnade upp för export av barkborreskadat grantimmer för Holmens sågverk.

Fartyget Maestro Pearl lastade barkborrevirket i Norrköping 11-12 december och lastade sedan ytterligare virke från tyska sågverk i Bremen den 15/12. I USA och lossade Maestro Pearl sedan i tre hamnar innan det gjorde slutlig lossning av barkborrevirket i Cape Canaveral i Florida den 7-9 januari.    Foto: Holmen

Med start i höstas inledde Holmen Timber export av barkborreskadad gran. Virket sågas i Holmens sågverk Braviken strax utanför Norrköping och Linghem utanför Linköping och skeppas sedan till köpare i USA.

Mindre leveranser har gått iväg med båt under hösten, men den första fullastade båten lämnade Norrköpings hamn med destination Cape Canaveral i Florida strax före jul. Resan tog drygt två veckor och båten innehöll 10 000 kubikmeter virke, vilket motsvarar 180 långtradare med virke.

Virket som exporteras används i huvudsak som konstruktionsvirke I USA, där man använder även tall och andra barrträd till konstruktionsvirke och inte heller gör något särskilt prisavdrag för barkborreskadat virke. 

Holmen Timbers vd Johan Padel tror på USA som marknad framöver.        Foto: Holmen

– Det är en större acceptans för blånadsskadat virke i USA, berättar Holmen Timbers vd Johan Padel.

Hur kommer det sig att man accepterar barkborreskadat virke i USA?

– Det är en bra fråga. I USA har man inte samma höga krav på att virket ska vara blånadsfritt och jag tror det har att göra med att det varit så stora angrepp på skogen från mountain pine beetle i British Columbia i Kanada. Och det kan ha medfört att man fått en större acceptans för blånadsvirke. Att vi inte vill ha sådant virke i Skandinavien beror på att det ändå medför lite större risk för mögel. Blånat virke har alltid ansetts vara lite sämre, vilket det också är. Och det är bra att vi har höga krav på virket, det stärker träets status som byggnadsmaterial.

Har exporten av barkborreskadat virke krävt några större praktiska anpassningar i ert arbete?

– Ja, framför allt i skogen, där barkborreskadade timret behöver apteras i längder som passar för den amerikanska marknaden och anpassat efter det anglosaxiska måttsystemet med tum och fot. En annan sak vi har tvingats göra är att pausa furusågningen på Bravikens sågverk och istället såga två sorters gran.

Säljer ni det barkborreskadade virket via upparbetade kanaler?

– Man kan säga att vi säljer det via nygamla kanaler. Redan när Bravikens sågverk byggdes 2011 så fanns USA med som en möjlig marknad. Man gjorde lite provleveranser från sågverket i början. Så vi har haft upparbetade kontakter på USA-marknaden, men vi har inte använt dem aktivt förrän nu.

Möter Holmens export av barkborreskadat virke ett uppdämt behov på USA-marknaden eller är ni bara med och möter en stabil efterfrågan?

– Det är lite både och. Efterfrågan har ökat i USA och det har delvis att göra med att tillgången på virke i British Columbia i Kanada börjar sina efter de stora angreppen av mountain pine beetle.

Hur länge tror ni att er export av barkborreskadat virke till USA kan fortsätta?

– Det är svårt att bedöma. Vi är osäkra på hur mycket barkborreskadat timmer det kommer fortsätta att komma in. Sedan ser vi att USA kan fortsätta att vara en marknad för oss även på längre sikt och för andra sortiment. Jag bedömer att det kommer kunna vara virkesströmmar från Europa till USA lite mera regelbundet än det har varit tidigare, just på grund av att den kanadensiska virkesproduktionen minskar.

Säljer ni barkborreskadat virke till andra marknader än USA?

– Nej, det gör vi inte på samma sätt som till USA. Men däremot kan det förekomma en del barkborreskador på leveranser även till andra marknader, framförallt i de lägre kvaliteterna.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 31 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste