Så mycket mer skog får du för pengarna i norr

LRF Konsults årliga sammanställning av skogsmarkspriserna i Sverige visar att rådande trend fortsätter – prisökningar i söder och sjunkande priser i norr.

LRF Konsult har räknat på hur mycket skog man får för 3 miljoner kronor.

Sverige blir allt mera tudelat, säger våra politiker. Detta gäller i allra högsta grad även utvecklingen för skogsmarkspriserna i vårt land. Denna trend syns tydligt i den senaste upplagan av LRF Konsults årliga statistik över skogsmarkspriserna.

När LRF Konsult räknat på hur mycket skog – mätt i antingen kubikmeter skog eller hektar per investerad krona – som man får för pengarna så syns klyftan tydligt:

Man får nästan tre gånger så många kubikmeter skog eller nästan fyra gånger så många hektar skog för samma peng i norra som i södra Sverige (se tabell här intill).

Sammanställningen av 2019 års skogsmarkspriser visar att priserna på skogsmark nästan obrutet ökat i södra Sverige medan de stagnerat i mellersta Sverige och sjunkit i norra Sverige sedan 2009. Tittar man på de senaste fem åren är trenden något svagare – då har norra Sverige haft en måttlig prisökning på 3 procent.

En titt på prisutvecklingen i LRF Konsults tre prisregioner – södra, mellersta och norra Sverige – sedan man började sammanställa prisstatistiken 1995 visar att prisklyftan mellan södra och norra Sverige ökat rejält: 1995 skiljde det ungefär 100 kronor per kubikmeter skog (kr/m3sk) medan skillnaden mellan norr och söder 2019 växt till cirka 400 kr/m3sk.

FAKTA LRF Konsults statistik över skogsmarkspriser

Prisstatistiken grundas på överlåtelser av LRF Konsult förmedlade fastigheter. I materialet ingår endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden och avser endast skogsmark. Andra ägoslag som t.ex. åker-, betesmark och byggnader är inte med i materialet. Unikt är att såväl lagfarna överlåtelser liksom överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av skogsmark, överförs till en annan) finns med.

Fotnot: LRF Konsult byter inom kort namn till Ludvig & Co.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 31 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste