Lär dig mäta skog med nya filmer

Behöver du uppdatera dina kunskaper om hur man mäter trädhöjd, stamvolym och virkesvältans volym? Nu finns det nya instruktionsfilmer om detta från Skogskunskap.

Bild från Skogskunskaps instruktionsfilm om mätning av grundyta med relaskop.

Informations- och rådgivningsportalen Skogskunskap.se har nyligen uppdaterats med flera nya instruktionsfilmer om hur man mäter skog.

Här är de nya filmerna på Skogskunskap.se:

Mäta trädvolym

Mäta virkesvälta

Virkesförråd

Höjdmätning

Relaskop

FAKTA Skogskunskap

Skogskunskap produceras och förvaltas av Skogforsk med stöd från LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. På uppdrag av Skogforsk svarar en huvudredaktör för ajourhållning och produktion av nytt material, vilket ofta framställs tillsammans med forskare från Skogforsk och SLU och experter från branschen. Programmering utförs huvudsaklingen av en systemutvecklare på Skogforsk, och en driftsansvarig på Skogforsk svarar för sajtens driftsättning och tillgänglighet på nätet.

En styrgrupp bestämmer över inriktningen på Skogskunskap. Ledamöterna representerar LRF Skogsägarna, Skogsstyrelsen, skogsägarföreningarna och Skogforsk. Styrgruppens ledamöter svarar också för marknadsföring av Skogskunskap inom sina respektive organisationer.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste