Så kan skördaren bli bättre på att skatta björkens volym

När skördaren upparbetar en björk används beräkningsmodeller för tall eller gran för att skatta volymen under bark. Nu har Skogforsk en bättre lösning.

Foto: Björn Schubert

När skördaren ska skatta stammens diameter under bark används en särskild beräkningsmodell för detta – en så kallad barkfunktion. Någon barkfunktion för björk finns emellertid inte i Sverige och därför använder skördaren istället barkfunktionen för tall eller gran. Detta leder till en systematisk underskattning av barktjockleken och därmed överskattning av björkens vedvolym.

Skogforsk har nu en lösning på denna systematiska felmätning. Man har utvecklat en barkfunktion för björk anpassad för användning i skördare.

I Skogforsks studie genomförde skördarrevisorer från dåvarande virkesmätningsföreningarna Syd och Qbera mätningar av barktjocklek på totalt 221 träd från 46 avverkningsobjekt i Götaland och södra halvan av Svealand.

Till utvärderingen av mätnoggrannheten för björk användes totalt 142 manuellt kontrollmätta björkstammar från två gallringsskördare som kvalitetssäkrats för björk.

”Avsaknaden av barkfunktion för björk, tillsammans med avsaknaden av studier som belyser skördarnas mätprecision vid mätning av lövträd, utgör i dagsläget begränsande faktorer för en ökad användning av skördarnas mätning som grund för vederlaget vid virkesförsäljning”, skriver Skogforsk i sin arbetsrapport.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste