Domen i Girjas-målet splittrar samer

Nyligen avkunnades domen som ger Girjas sameby i övre Lappland jakträtten i sitt verksamhetsområde. Domen väcker oro och missnöje bland andra grupper av samer.

Ordförande i Girjas sameby Matti Blind-Berg (t.v.) i debatt i SVT Nyheter häromdagen med Håkan Jonsson, ordförande för partiet Jakt- och Fiskesamerna.

Domen, som avkunnades av Högsta Domstolen (HD) på torsdagen den 23 januari, innebär att renägarna i Girjas sameby får förvaltningsrätten över jakten i det område som deras sameby omfattar. Hittills har det varit länsstyrelsen som förvaltat jakten.

Jakträtten innebär bland annat rätten att sälja jaktkort – att bestämmer när jakt ska tillåtas och vilka som får köpa jaktkort.

HD motiverar sin dom med att renägarna enligt sedvanerätten haft rätt att bruka marken ända sedan 1500-talet.

Domen i Girjas-målet väcker oro och missnöje bland andra grupper av samer. Håkan Jonsson, ordförande för det största partiet i Sametinget – Jakt- och Fiskesamerna – menar i en debatt att domen gynnar en liten grupp samer (renägarna) men missgynnar majoriteten samer:

– Majoriteten av samerna är utanför samebyarna och utanför renskötseln, men har varit och är väldigt beroende av att kunna nyttja markerna för att jaga och fiska. Vi är rädda att samebyn ser det här bara som ett sätt att tjäna pengar, säger Håkan Jonsson i SVT Nyheter.

Håkan Jonsson menar att Girjas-målet i grunden behandlats på fel sätt:

– Man borde processat det samiska folket mot staten i stället för en ekonomisk förening mot staten – som faktiskt en sameby är, säger Håkan Jonsson i SVT Nyheter.

– Den aspekten har aldrig vägts in från vårt perspektiv. Renens välbefinnande går i första hand, kommenterar ordförande i Girjas sameby Matti Blind-Berg.

På SVT Nyheters fråga om alla som vill komma till Girjas för att fiska och jaga och köpa jaktlicens och fiskekort kommer att få göra det – svarar Matti Blind-Berg så här:

– Det har vi inte landat i än. Vi måste se hur en framtida förvaltning ska se ut. Men det utrymme som finns ska i första hand utnyttjas av den lokala befolkningen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste