Nya idéer om skogsskydd på Skogens Dag

När sjunde upplagan av det årliga arrangemanget Skogens Dag gick av stapeln på grand Hotel i Stockholm blev äganderätt och skogsskydd hett omdiskuterade frågor.

Konferencieren - tidigare SVT-programledaren Sverker Olofsson - ledde debatten om äganderättsutedningen (Skogsutredningen) på Skogens Dag.   Foto: Pierre Kjellin

Framtidens skog, tillväxt, klimatomställning och naturskydd var de stora ämnena i seminarieprogrammet, men det var kanske under den sista programpunkten för dagen – Skogsutredningen med uppdraget att titta på äganderättsfrågan – som intresset och diskussionslusten syntes vara som störst bland de cirka 200 deltagarna. Det var här och nu som branschen fick chans att ta pulsen på Skogsutredningen (som tidigare hette Äganderättsutredningen).

– Frivillighet nämndes som ett nyckelord här. Tittar ni på våra grannar, Norge och Finland, om det finns något att hämta där?, undrade LRF Skogsägarnas tidigare kommunikationschef Marianne Eriksson, nu egen företagare i skogen.

– Vi ska titta på Finland, vi ska titta på Norge. Titta på för- och nackdelar och se om vi kan ta med oss någonting därifrån, svarade Agneta Ögren som leder Skogsutredningen och som till vardags är lagman vid Umeå Tingsrätt. 

En av dem som deltog i debatten var Marianne Eriksson, tidigare kommunikationschef på LRF Skogsägarna.   Foto: Pierre Kjellin

Under diskussionsstunden kom det också flera förslag och tankar kring hur skogsskyddet kan förändra och förnyas. Bland annat från Norra Skogsägarnas vd Per Lärkeryd:

– När vi tittar på klimatfrågan och omställningar, så kan det vara så att det som vi skyddar idag och löser in från statens sida kanske inte alls är det som forskningen om fem-tio-femton år säger ska skyddas. Det viktigaste i den här debatten var egentligen att få tydlighet i – hur mycket är egentligen brukat och hur mycket är inte brukat.

– En annan sak som jag tycker är viktig i utredningen är att man inte bara tittar på äganderättsfrågan utan även brukanderättsfrågan. Det kan vara så att jag har äganderätt till marken, men jag kan inte disponera den. Det är brukanderätten som för oss skogsägare är det viktiga, avslutade Per Lärkeryd. 

Per Lärkeruyd, vd för den nybildade skogsägarföreningen Norra Skog, var aktiv i debatten.   Foto: Pierre Kjellin

– Men om du äger skog och det finns en väldigt värdefull plätt där – är det inte rimligt att medborgare i närheten tycker du ska vara rädd om den plätten? Även om du råkar äga skogen, svarade konferencieren och tidigare programledaren Sverker Olofsson.

– Ja, under förutsättningen att vi är överens om ersättningen. Och här tycker jag också att vi kan tänka lite dynamiskt i äganderättsfrågan. Man kan faktiskt tänka sig att inte staten löser in den här skogen för tid och evighet. Vi kanske bedömer att utifrån de behov vi har nu så löser vi in en nyckelbiotop. Men den utsatta arten som finns där kanske har växt till sig rejält i antal om 20-30 år. Då kanske den markplätten jag sitter på ska frigöras och göras tillgänglig för skogsbruk igen.

– Vi kan säga att det där förslaget, det har vi. Vi tittar på det, replikerade Naturskyddsföreningens tidigare ordförande Mikael Karlsson som nu sitter i Skogsstyrelsens styrelse och är med och jobbar med Skogsutredningen.

Skogskonsulten Jonas Jakobsson på företaget JJ Forestry menade att vi borde börja jobba med skogsskydd ur landskapsperspektiv, istället för som idag fokusera på enskilda värdekärnor:

– Jag tror att mycket av problemen kring konflikterna i skogen beror på att man har en överdriven syn på att det är platsbundna värden som ska skyddas, när det i själva verket är värden som bör skyddas i ett landskapsperspektiv. Det ska vara tillräckligt mycket av vissa företeelser i ett landskap, men exakt var de behöver vara – det är egentligen inte så viktigt. Det är först när det blir platsbundet, när man måste in och peta i en enskild markägares göranden och låtanden – det är då du får konflikten. Om vi kunde få mycket bättre kunskap om hur det ser ut i olika landskap – alltså bättre analyser av förekomster av olika biotoper i landskapet, och sedan styra med generella incitament istället för precisa reservat och biotopskyddsföreskrifter – då tror jag att man har en väg framåt.

 

FAKTA Skogens Dag: Seminarie- och diskussionsdagen Skogens Dag arrangeras gemensamt av Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU, Skogstekniska Klustret och Umeå universitet. Sedan 2019 medverkar även Future Forests som samarbetspartner.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste