Så ska samverkan stärka arbetet mot granbarkborren

Genom gemensamma insatser för information, utbildning och effektivisering av virkeslogistiken ska en rad myndigheter, företag och organisationer växla upp insatserna mot granbarkborren.

Samverkansprojektet Stoppa borrarna startade redan i slutet av 2018, då den extremt torra sommaren orsakat en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. 

Barkborreangripen gran.  Foto: Björn Schubert

Tillsammans ska nu ett 20-tal myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige sprida kunskap, utbilda skogsägare, effektivisera logistiken inom skogsbruket och bekämpa skadeinsekten som under förra året förstörde nästan 7 miljoner kubikmeter skog. Den 15 januari träffades representanter från de olika aktörerna till ett uppstartsmöte.

– Mycket har redan gjorts och nu lägger vi i ytterligare en växel för att minimera de stora problem och kostnader som granbarkborren orsakar för skogsägare och skogsbruk. Situationen kräver att vi samverkar på ännu bredare front för att begränsa spridningen, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Samverkansprojektet Stoppa borrarna kommer att pågå fram till och med 2022 och finansieras av de medel som regeringen tilldelat Skogsstyrelsen för bekämpning av skogsskador under kommande treårsperiod.

Artikeln publicerades onsdag den 22 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste