Sverige försvarar avverkningsnivå i rapport

EU:s beräkningar för hur den svenska skogen ska bidra till EU:s mål om minskande koldioxidutsläpp pekade mot att vår avverkningsnivå är för hög. En färsk rapport från miljödepartementet försvarar Sveriges avverkningsnivå.

När regeringen i januari förra året skulle rapportera in de nationella beräkningarna för hur den svenska skogen ska bidra till EU:s klimatmål enligt EU:s LULUCF-förordning överraskade man skogsnäringen med att vilja gå emot tidigare beslut i riksdagen och rapportera in reducerade avverkningsnivåer. 

Rapporten från Miljödepartementet där regeringen vidhåller nuvarande avverkningsnivå.

Frågan avgjordes av Miljö- och jordbruksutskottet där det blev en majoritet för att gå på den ursprungliga linjen.

Alternativet som framfördes av regeringen var att reducera nivån till 92 procent av den hållbara avverkningen, vilket motsvarar den andel som avverkades i genomsnitt under perioden 2000-2009.

I en rapport från Miljödepartementet med namnet ”Revised National forestry accounting plan for Sweden” som är daterad 2019-12-30 står det att Sverige inte vill vidta några åtgärder för att minska avverkningsnivåerna även om vårt land till följd av väsentligt ökade avverkningsnivåer skulle riskera att få rapportera utsläpp av koldioxid från produktionsskog.

Istället ska eventuella rapporterade koldioxidutsläpp till följd av ökade avverkningsnivåer att kompenseras av koldioxidupptag som sker genom annan markanvändning. Så står det i inledningen till rapporten från Miljödepartementet.

Åtgärder som ökar tillväxten i skogen kan också utgöra skäl för Sverige att höja avverkningsnivån, skriver rapportförfattarna.

Här är originaltexten på engelska (sid 3 i rapporten):

"Therefore, Sweden will not take any measures to reduce harvesting levels even if Sweden, due to sharply increased fellings, would risk reporting emissions from managed forest land. Instead, possible reported emissions will be offset by the uptake of carbon dioxide that can be expected to occur in other land categories."

Se hela rapporten HÄR

FAKTA LULUCF

Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste