Kina anklagas för skogsskövling på många håll i världen

Samtidigt som Kina återplanterat och skyddat allt mer skog i det egna landet duggar rapporterna och anklagelserna om illegal avverkning i andra länder och import av illegalt avverkat virke allt tätare.

Kina anklagas på många håll för att både importera stora mängder illegalt avverkat virke och för att via bulvaner, i kinesiska företags regi eller i samverkan med lokala aktörer avverka virke illegalt.

Våren 2019 slog flera miljöorganisationer larm om att kinesiska företags avverkningar på Solomonöarna öster om Papua Nya Guinea kan vara helt kalavverkade på sin regnskog år 2036 ifall avverkningarna fortsätter i samma takt.

Kinesiska företag eller företag som samarbetar med kinesiska företag har de senaste åren allt oftare anklagats för att avverka illegalt. 

Artikel i brittiska tidningen Guardian från 2015, om kinesiska aktörer som avverkade illegalt i Myanmar.

I somras slog den internationella nyhetssajten Dialogochino, specialiserad på att bevaka Kina, larm om omfattande illegala avverkningar av rosenträ i Mexiko, där man bland annat pekade ut Kina. Det mörka och hårda trädslaget Rosenträ är mycket omtyckt av bland annat möbeltillverkare i Kina.

Mexiko förlorade cirka 262 000 hektar skog under 2018 enligt siffror från Dialogochino.

Kina anses idag vara en av de största köparna av illegalt avverkat virke. 2013 bedömdes omkring 15 procent av allt virke vara illegalt avverkat, enligt siffror från det brittiska handelsinstitutet Chatham House.

Kinas regering har enligt egen information vidtagit olika åtgärder för att stävja illegal avverkning och import av illegalt avverkat virke. Enligt det brittiska handelsinstitutet Chatham House har den kinesiska regeringen också gjort framsteg i arbetet med att bekämpa illegal avverkning och handeln med illegalt virke.

På en direkt fråga till Kinas ambassad i Sverige på exakt vilka åtgärder de vidtar för att stävja import av illegalt avverkat virke och att kinesiska företag avverkar illegalt – så hänvisade en ambassadtjänsteman i ett mejl till följande länkar till den kinesiska myndigheten som på engelska heter National Forestry and Grassland Administration:

http://www.euflegt.efi.int

http://english.forestry.gov.cn

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste