Stort intresse för ny skogsfond

Den öppnade för investeringar 2017 och vid årsskiftet 2019-2020 var den svensk-norska skogsfonden Silvestica Green Forest fulltecknad.

Sedan den startades sommaren 2017 har skogsfonden Silvestica Green Forest utvecklats snabbare än planerat och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 1 600 miljoner kronor fördelat på 54 000 hektar.

– Vi håller nu ett högt tempo för att identifiera och genomföra nya och intressanta förvärv. Tack vare en effektiv organisation, våra samarbetspartners och väl utbyggda nätverk runt Östersjön räknar vi med att under de kommande åren närma oss fondens målsättning om 5 miljarder kronor i totalt investerat kapital. Grovt räknat innebär det ca 140 000 hektar skogsmark fördelat på de fem länderna runt Östersjön; Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen, säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest.

Silvestica Green Forest grundades av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK Forest Management AB våren 2017. Fonden investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum.

Fondens investerare är:

- Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
- Folksam-gruppen
- Norska KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap)
- FPK (Försäkringsbranchens Pensionskassa)

Här finns Silvesticas skogsinnehav:

Sverige: ca 1 200 ha skog i västra Värmland, förvärvat i november 2019 och ca 750 ha skogsmark i Västerbottens kustland förvärvat i december 2019.

Finland: ca 31 000 hektar skogsmark, förvärvat huvudsakligen av UPM under 2017 och 2018 samt av privata skogsägare och kommuner under 2018 och 2019.

Baltikum: ca 14 000 ha skog i Litauen förvärvat under 2017-2019 samt ca 7 000 ha skog och mark i Lettland förvärvat under 2018 och 2019.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste