De lanserar strategin som ska öka tillväxten med 20 procent

Skogsstyrelsen med flera har lanserat ett 88-punktsprogram för att öka tillväxten i Sveriges skogar med 20 procent till år 2050. Bakom de 88 pumnkterna döljer sig inga nyheter - bara beprövade och etablerade metoder och strategier.

Skogsstyrelsen, Sveaskog samt andra representanter från skogsnäring, forskning och miljörörelsen presenterade häromdagen en rapport innehållandes totalt 88 olika åtgärder som tillsammans ska öka tillväxten i Sveriges skogar med 20 procent fram till år 2050. 

Fortsatt vidareförädling av plantmaterialet är en av flera punkter i handlingsprogrammet för ökad skogstillväxt.  Foto: Pia Gyllin

En aktiv och ambitiös skogsskötsel pekas tillsammans med motverkandet av skogsskador och förädlat plantmaterial som de viktigaste åtgärderna.

Arbetet med att ta fram den 88 punkter långa handlingsplanen har pågått i tre år och är en del i det nationella skogsprogrammet.

”Aldrig tidigare har ett så brett och omfattande arbete med syftet att öka skogsproduktionen bedrivits under samordning av Skogsstyrelsen”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Åtgärdsprogrammet är indelat i 13 så kallade insatsområden:

Aktiv klövviltförvaltning

Hantera skadeorsaker utöver klövviltet

Askåterföring

Dikesrensning

Infrastruktur viktig för skogsförvaltning

Bästa möjliga skogsodlingsmaterial

Skötsel för hög och värdefull tillväxt

Främmande trädslag

Skogsgödsling

Skogsskötsel för andra samhällsmål

Fördjupade rådgivningsinsatser

Forskning, utveckling och kompetensförsörjning

Uppföljning och ständiga förbättringar

Källa: Skogsstyrelsen

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste