Kemskydd mot barkborren får dispens

Bedömningen att skogsproduktionen är i fara och att andra verksamma verktyg mot granbarkborren saknas gör att det beviljas dispens för ett av två växtskyddsmedel.

Granbarkborrefälla.  Foto: Gyllebo Plantskydd

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Typosan P306. Medlet används i kombination med fällor för att bekämpa granbarkborrar i skogsbruket. Dispensen gäller från den 15 april till den 13 augusti i hela Götaland och Svealand.

– Utifrån information om angreppen bedömer Kemikalieinspektionen att det finns en fara för skogsproduktionen eftersom angreppen gör att träden dör. Andra medel eller metoder att bekämpa angreppen av granbarkborre finns inte, säger Björn Isaksson, agronom på Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedlet Typosan P306 har ingen bekämpningseffekt i sig själv, utan fungerar endast som lockämne (feromon) för granbarkborren. Bekämpningseffekten nås i kombination genom att granbarkborrarna lockas till fällor av olika slag.

Behandling med Typosan P306 får göras i Götaland och Svealand eller i de bekämpningsområden som fastställts av Skogsstyrelsen. Kemikalieinspektionen föreskriver att skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.

Avslag för Chalcosan
Kemikalieinspektionen fick också en dispensansökan för växtskyddsmedlet Chalcosan, en ansökan man valt att avslå. Produkten Chalcosan innehåller ett feromon som är artspecifikt för 6-tandad barkborre (Pityogenes chalcographus).

Den 6-tandade barkborren förekommer i stor omfattning över granens hela utbredningsområde. Skador orsakade av 6-tandad barkborre på levande gran är trots utbredningen mycket ovanliga och förväntas inte i år. Det finns därför inget behov av att använda Chalcosan, meddelar Kemikalieinspektionen.

 

Artikeln publicerades fredag den 17 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste