Här finns riskkarta över granbarkborren

Nu finns en karta på Skogsstyrelsens hemsida som visar var riskerna för angrepp av granbarkborren är störst i stora delar av Sverige. Läs mer om hur det fungerar.

Så här ser riskkartan för granbarkborren ut som ligger på Skogsstyrelsens hemsida.

Skogsstyrelsen har nu en öppen karttjänst med en riskindexkarta, för att underlätta för skogsägare att förebygga angrepp av granbarkborren. Kartan omfattar än så länge Västmanland, Örebro, Södermanland, Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Blekinge och del av Skåne län.

Metria står för tekniken och analyserna i detta arbete och har på uppdrag av Skogsstyrelsen skapat riskindexkartan.

– Kartan hjälper skogsägare att styra stegen i rätt riktning så att de lättare kan hitta angreppen när granbarkborrarna återigen börjar svärma framåt våren, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Karttjänsten berättar inte var angrepp pågår utan var sannolikheten är störst att skogen är attraktiv för granbarkborren.

– Vi har tränat upp ett neuralt nätverk (artificiell intelligens, AI) på vilka parametrar som är gynnsamma för granbarkborren och på vilka omständigheter som råder i angripna områden. Sedan tillämpas de insikterna på all skogsmark så att man kan se var risken är hög i hela skogslandskapet, förklarar Gustav Friberg, skoglig expert på Metria.

– AI i kombination med fjärranalys gör att vi kan skapa insikter om vår skog och natur på ett nytt sätt. Men det är först när allmänheten och i det här fallet skogsägarna kan ta del av kunskapen i sin vardag som tekniken verkligen kommer till nytta. Därför har det här projektet varit extra roligt med information som blir öppen för alla, säger Gustav Friberg.

Länk till Skogsstyrelsens riskkarta: Skador på skog

Artikeln publicerades fredag den 17 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste