Skogssällskapet: bra tillväxt och avsättning för hybridasp

Hybridaspen har riktigt bra tillväxt som kulminerar tidigt. Det visar odlingsförsök som Skogforsk gjort. Man pekar också på bra priser för virket.

Skogssällskapets skogsförvaltare Gustav af Wåhlberg framför försöksodlingen på Skogssällskapets fastighet Dimbo.
Foto: Skogssällskapet

– Vi har återinventerat fem odlingsförsök anlagda på tidigare jordbruksmark och med en ålder på 23-30 år. Syftet var att samla data för att analysera tidpunkten för medeltillväxtens kulmination och den tillväxtnivå som då uppnås. Sådan data hjälper oss att ge markägarna bästa möjliga beslutsstöd och skötselkoncept, säger Nils Fahlvik på Skogforsk som haft rollen som projektledare.

En av försöksodlingarna finns på Skogssällskapets fastighet Dimbo i Örebro kommun. Inventeringen visar att beståndens produktion ligger på 20-22 m3sk per hektar och år.

– Med dagens plantor förväntas ännu högre volymproduktion, säger Nils Fahlvik.

Skogssällskapets skogsförvaltare Gustav af Wåhlberg märker en tilltagande nyfikenhet hos skogsägare på hybridasp som alternativ till granen, och han tror granbarkborrens framfart har bidragit till detta liksom den positiva prisutvecklingen. Virket används i stor omfattning som energived och massaved men också som timmer.

– Det klassiska användningsområdet är som råvara till tändsticksindustrin. Trots att tändsticksförbrukningen minskat är den nischen fortfarande högintressant. Industrin kräver asp av högsta kvalitet, vilket ibland är svårt att hitta. Det har resulterat i en mycket bra prisutveckling, säger Gustav af Wåhlberg.

Skogforsks projekt ”Hybridaspens produktion i södra Sverige” har finansierats av Skogssällskapet. Här är några av huvudresultaten från projektet:

Volymtillväxt: Studien visade att volymtillväxten hade kulminerat vid en ålder på 25-30 år.

Medeltillväxt: Den årliga medeltillväxten var då 20-22 m3sk per hektar och år.

Dimensionsutveckling: De äldsta bestånden hade en medeldiameter på 27-30 cm. Övre höjd 30-35 m.

Tidig gallring: Resultaten antyder att en till två tidiga och relativt hårda gallringar kan främja dimensionsutvecklingen utan att äventyra den totala volymproduktionen.

Källa: Skogssällskapet

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste