Trenden för avverkningsanmälningarna fortsätter

Utvecklingen när det gäller arealerna avverkningsanmäld skog fortsatte i samma riktning i december i fjol. Trenden är stark både i söder och i mellersta delarna av landet.

Arealerna avverkningsanmäld skog fortsatte att minska i december 2019. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma period 2018. Mest minskade anmälningarna i Götaland och södra Norrland.

Den totala anmälda arealen i december uppgick enligt Skogsstyrelsens statistik till 16 945 hektar för hela landet, vilket är den lägsta nivån för december på sju år och tydligt lägre än medeltalet 20 333 hektar för perioden 2007–2019.

Under 2019 har 273 638 hektar anmälts för avverkning. Det är 7 procent lägre jämfört med 2018. Arealerna avverkningsanmäld skog minskade i 19 av Sveriges 21 län.

Här är mer siffror ur Skogsstyrelsens statistik över avverkningsanmälda arealer:

I Götaland var minskningen hela 37 procent och uppgick till 4 342 hektar, vilket är den lägsta nivån för december i Götaland på sju år.

I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med 35 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 567 hektar. Arealen ligger under nivån för medeltalet 5 853 hektar för december under perioden 2007–2019 och är den lägsta sedan 2007.

I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 26 procent och uppgick till 3 359 hektar.

I Svealand minskade den anmälda arealen med 11 procent och uppgick till 5 677 hektar.

Läs mer: Nioårsrekord för avverkningsanmälningar

Därför blev avverkningsanmälningar på nätet kontroversiellt

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste