Schweiziskt drivarkoncept byggd på en Eco Log

Den fällande och skotande drivaren har hittills haft svårt att konkurrera med tvåmaskinsystemet här i Norden. I Centraleuropa är drivare inte helt ovanligt, och en schweizisk entreprenör har med en lätt modifiering gjort en Eco Log-skördare till en drivare.

 

Här håller Forest AG:s Eco Log 560 D-skördare på med en avverkning i ett naturvårdsbestånd – en blandskog där bara enstaka träd tas. Maskinen kör i parallella stråk mot avlägget. Bilderna är från Forest AG:s egna filmklipp på Youtube.


Här i Norden, där vi i styvt 50 år utvecklat och förfinat avverkning enligt vårt tvåmaskinsystem har det hittills varit svårt för drivaren – avverkning och skotning med en och samma maskin – att få fäste. I Centraleuropa, där man jobbar mycket med helstamsavverkning, förekommer konceptet med en maskin som både avverkar och lunnar ut virke här och där. I Schweiz finns en skogsentreprenör som gjort en egen variant på skördare och lunnare, baserad på företagets Eco Log-skördare.
 

Forest AG:s Eco Log 580 E-skördare i full färd med att kvista en fälld gran, för att sedan lägga den bland de övriga i klämbanken.

Skördare med klämbanke

Det är skogsentreprenadföretaget Forest AG i schweiziska Stettfurt som på flera av sina sexhjuliga Eco Log-skördare satt en klämbanke på en tiltbar ram. Konceptet kallar man för ”Harvidder”.

Bakgrunden är att föraren Friedel Looser upplevde det synnerligen otillfredsställande att avverka med konventionella maskiner på de många avverknings- eller gallringsuppdragen i mindre bestånd på branta och svårtillgängliga marker. Maskinerna som används på denna typ av uppdrag är i Centraleuropa ofta bandgående grävare med avverkningsaggregat – klumpiga maskiner som lätt skadar omgivande träd. Området mellan Bodensjön och Zürich-sjön, där Forest AG oftast jobbar, nyttjas skogsområdena ofta också flitigt av friluftslivet.

Friedel Looser, som jobbat en hel del med Eco Logs maskiner och Logma X-aggregat, hittade en fungerande lösning i att använda skördaren för att lunna ut virket.

Friedel Looser har utvecklat en teknik som går ut på att han fäller klena stammar så att de faller direkt ned i klämbanken framför förarhytten. För större träd har Friedel Looser utvecklat en teknik där han först kvistar stammen upp till första stocken där han gör kapsnittet och sedan drar stammen medan den faller, så att rotänden hamnar i klämbanken. Tekniken får han att fungera för träd med upp till 40 centimeters diameter.

Vid fullt lass kör maskinen mot avlägget så att den tiltbara ramen med klämbanken är i bakänden och bunten släpas bakom maskinen.
 

Forest AG:s Eco Log 580 E-skördare avverkar brakborreangripna granar i ett bestånd. Här backar maskinen, släpandes de fällda stammarna mot nästa träd som ska fällas innan den kör mot avlägget.

Stråkhuggning

På två filmklipp på nätet ses Forest AG:s Harvidder användas i två olika typer av avverkningar. Det ena är avverkning med en Eco Log 580 E av enskilda och grupper av barkborreangripna granar i ett äldre bestånd.

Den andra är en plockhuggning i ett blandbestånd, där en Eco Log 560 D kör i långa parallella stråk och där den efterföljande föryngringsmetoden är avsedd att vara naturlig föryngring.

I båda fallen kvistas varje stam någon eller några få meter upp och läggs sedan i klämbanken. Framme vid avlägget processas varje stam färdigt, kapas och sorteras i olika kvaliteter.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste