Sveaskog vill jaga älgar med helikopter

Utanför Boden är Sveaskogs marker så hårt älgbetade att företaget vill skjuta bort över trettio djur med extraordinära metoder.

Foto: Skogsaktuellt

I ett område som Sveaskog äger norr om Boden i Norrbotten är det så stora betesskador efter älg att Sveaskog har ansökt hos länsstyrelsen om att få skjuta av älgar från helikopter. Det rapporterar tidningen Svensk Jakt.

Sveaskogs ansökan gäller totalt 32 älgar.

Länsstyrelsen i Norrbotten behandlar för närvarande Sveaskogs ansökan och har även begärt in kompletterande upplysningar från bolaget innan beslut fattas.

”Sveaskog menar att det är uppenbart att det för att förhindra ytterligare allvarlig skada på skogen är nödvändigt att bolaget ges tillstånd att genomföra skyddsjakt i området i enlighet med denna ansökan. Meddelas inte ett sådant tillstånd kommer det tveklöst att orsakas ytterligare mycket omfattande skador i området. Sveaskog kommer i sådant fall inte heller att kunna fullgör skyldigheten att genomföra återväxtåtgärder enligt föreläggandet från Skogsstyrelsen”, skriver Sveaskog i sin ansökan om skyddsjakt.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste