Nya turer i åtta år gammal reservatstvist

Efter en överklagan fick markägaren höjd ersättning för skogen som gjorts till reservat. Nu överklagar staten ersättningssumman via Kammarkollegiet – i en rättsprocess som nu pågått i åtta år.

Fjällnära skog.  Foto: Elin Fries

Åtta år efter att länsstyrelsen stoppade hans avverkning med hänvisning till att man avsåg att göra reservat av fastigheten är rättsprocessen fortfarande inte slut. Nu har staten överklagat den ersättning markägaren nyligen tilldömdes av Mark- och Miljödomstolen. Det rapporterar Sveriges Television.

2011 köpte en skogsägare bosatt i Jönköping en 3833 hektar stor skogsfastighet i Lofsdalen i Härjedalen av Bergvik Skog. Året efter beviljades han tillstånd av Skogsstyrelsen för en avverkning på fastigheten, men i samma veva stoppade länsstyrelsen processen genom att via ett interimistiskt beslut göra naturreservat av området.

2016 bildades naturreservatet Sörvallen-Mellanåsen på de 3833 hektaren. Staten erbjöd senare, via myndigheten Kammarkollegiet, en ersättning på 31 miljoner kronor. Marknadsvärdet ansågs dras ned av att marken utgörs av fjällnära skog.

Markägaren, som krävt 72 miljoner kronor, överklagade till Mark- och Miljödomstolen.

I november i fjol tilldömdes markägaren av domstolen en ersättning på totalt 67,5 miljoner kronor, där 54 miljoner var domstolens bedömning av skogens marknadsvärde och resterande summa (13,5 milj kr) var intrångsersättning, vilken är 25 procent av skogens värde.

Nu har Kammarkollegiet beslutat att överklaga Mark- och Miljödomstolens dom till nästa instans – Mark- och Miljööverdomstolen – då man anser att ersättningen på 67,5 miljoner kronor är för hög.

Kammarkollegiet är berett att betala en ersättning på 39 miljoner kronor för skogen.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste