DEBATT: Avgiften för virkesupplag lägger ytterligare sten på börda för landsbygden

DEBATT: Avgiften för ansökan om tillstånd för virkesupplag vid allmän väg som Trafikverket införde vid årsskiftet försvårar och fördyrar för Sveriges skogsägare, skriver riksdagsledamöterna Mats Nordberg och Mikael Eskilandersson från SD.

DEBATT: Från och med årsskiftet kräver Trafikverket tillstånd för att lägga upp virke längs allmän väg och ansökan kostar 2 900 kronor. I de allra flesta fall torde detta bli en avgift som man får betala utan att någon tjänsteman gör något mer än beviljar tillstånd och sänder ut en mer eller mindre standardiserad information. 

Mats Nordberg.  Foto: Pierre Kjellin

Den största verkliga skillnaden med de nya reglerna kommer dels att vara ökad kostnad och väntetid. Dessutom kommer reglerna ofta att brytas, inte minst för att människor inte kommer att känna till dem. Ett exempel kan vara människor som äger små skogsfastigheter och avverkar enskilda träd för brännved till sig själva eller släktingar.

Det finns tydliga skriftliga instruktioner från Trafikverket och Skogforsk för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg. Dessa instruktioner är i de allra flesta fall tillräckliga för att upplägg av virke ska bli trafiksäkert.

När det gäller hantering av virke längs de mest livligt trafikerade vägarna är det rimligt att myndigheter har ett ord med i laget för att anvisa bästa plats. Det kan inte vara svårt att definiera vilka vägar detta ska gälla, exempelvis europavägar.

Sverige har 330 000 skogsägare, och hälften av landets skogar ägs av enskilda. Deras virke har stor betydelse för skogsindustrin, en av landets viktigaste näringar. Lönsamheten i deras avverkningar är ofta liten och varje extra avgift minskar naturligtvis resultaten. Att ta ut en fast avgift som nu satts till 2900 kronor slår hårt mot skogsägare med små innehav och små virkesvolymer. 

Mikael Eskilandersson.   Foto: Sveriges Riksdag

Hur kommer det sig att ju färre som bor på landsbygden, desto mer regler ska de omfattas av?

Vi behöver vända den här trenden. Staten ska naturligtvis ha kontrollerande funktioner även på landsbygden, men långt viktigare är att myndigheterna stöttar enskild företagsamhet.

Inte minst skogsägare vittnar allt oftare om hur deras verksamhet aktivt motarbetas av Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Upprörda skogsägare skriver om hur de hindras att avverka skog som de skött i generationer, utan att få ersättning och i många fall med ytterst tveksamma motiveringar. Om mindre skogsägare till följd av statens hämmande politik väljer att inte sköta sin skog blir konsekvenserna allvarliga för sysselsättningen i hela kedjan från skog till industri.

Statens roll som stöttande och främjande måste utgöra grunden i landsbygdspolitiken. Det ska normalt inte behövas tillstånd för uppläggning av virke vid väg. Om tillstånd bedöms behövas vid en viss typ av vägar ska Trafikverket utföra sin uppgift utan extra avgifter.

Det är dags att regeringen och dess stödpartier börjar stötta näringsidkare på landsbygden istället för att krångla till det för dem.

Mats Nordberg (SD)
ledamot i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Mikael Eskilandersson (SD)
ledamot i Riksdagens Civilutskott

 

Artikeln publicerades fredag den 10 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste