Birdlife: Oroande utveckling för skogsfåglarna

Det är fler skogsfåglar som minskar än som ökar i antal, hävdar ornitologer, som i en färsk rapport menar att utvecklingen för Sveriges skogsfåglar är oroande.

I samarbete med Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet och ArtDatabanken redovisar organisationen Birdlife varje år i rapporten ”Sveriges Fåglar” läget för de närmare 260 fågelarter eller underarter som häckar i Sverige. 

Senaste upplagan av rapporten Sveriges Fåglar.

Och rapporten målar upp en ganska dyster bild av läget för de skogslevande fåglarna i Sverige. Nu är det nämligen fler skogsfåglar som minskar än som ökar i antal, hävdar man. Under perioden 2008–2018 minskade 41 arter medan 34 fortsatte att öka, enligt 2019 års upplaga av Sveriges Fåglar.

Årets upplaga av Sveriges fåglar har fokus på skogen. Det finns enligt rapporten mycket som pekar mot att en tidigare positiv utveckling i de svenska skogarna är på väg att vändas i det motsatta.

”Under 1990-talet förändrades skogspolitiken så till vida att miljömålet jämställdes med produktionsmålet. Det fick i sin tur till följd att det togs betydligt större naturvårdshänsyn i samband med avverkningar. Enligt Svensk Fågeltaxerings inventeringar ökade beståndet av skogsanknutna fåglar med fler än 6 miljoner par under perioden 1998–2008. Men därefter har utvecklingen planat av eller vänts i en minskning”, skriver man i rapporten Sveriges Fåglar.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste