Här är djurarterna EU kräver att vi utrotar

En gås, en liten björn och flera ekorrarter är några av en rad exotiska djurarter som kan hota den svenska naturen och som enligt en EU-förordning ska bekämpas.

Sibirisk jordekorre har redan fångats i Skåne.  Foto: Wikipedia

1 januari 2019 infördes en ny förordning som utifrån EU-regler reglerar Sveriges arbete med att bekämpa djur- och växtarter som i EU betraktas som invasiva eller som hotar bli invasiva.

Den 19 december i fjol beslutade Naturvårdsverket också om jakt efter djur som är upptagna på förordningens förteckning över invasiva främmande arter. Tillståndet för jakt gäller för särskilt utsedda jägare från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021 och tillståndet gäller i hela landet. 

Här är djurarterna som omfattas av Naturvårdsverkets beslut om jakt. Flera av arterna har det bara gjorts enstaka observationer av: 

Näsbjörn; en halvbjörn som lever i Sydamerika. Arten har ännu inte nått Sverige.
Foto: Lars Falkdalen Lindahl/Wikipedia

mårdhund

tvättbjörn

bisam (gnagare från Nordamerika; i storlek som en kanin)

sibirisk jordekorre

rödmagad trädekorre

östlig gråekorre

östlig rävekorre

näsbjörn

sumpbäver

guldfläckig mangust (mindre kattliknande rovdjur från Asien)

röd muntjak (asiatiskt mindre hjortdjur)

nilgås

amerikansk kopparand

huskråka

helig ibis (afrikansk art; pelikanfågel)

brunmajna (fågel; asiatisk tätting)

FAKTA regelverket mot invasiva arter

Sveriges arbete med att hindra spridningen av invasiva främmande arter regleras av EU-förordning nr 1143/2014 samt av regler i Miljöbalken och i Tillsynsförordningen. EU-förordningen gäller alla EU:s medlemsländer. En svensk förordning som trädde i kraft 1 januari 2019.

Ansvaret för att hindra spridningen är enligt regelverket delat mellan många olika aktörer i samhället: centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringar, företag, organisationer och privatpersoner.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste