Så ensartad är den svenska skogen

Sveriges skogar blir allt virkesrikare men virkesförrådet utgörs till mer än 90 procent av endast tre trädarter. Det visar siffror från senaste riksskogstaxeringen.

En vanlig syn i Sverige. Foto: Björn Schubert

När den senaste riksskogstaxeringen presenterades tidigare i år stod det klart att trenden med ett sakta men säkert ökande virkesförråd i Sveriges skogar består.

Av data från senaste riksskogstaxeringen går det också att utläsa hur trädslagsfördelningen ser ut, sett till varje trädarts andel av virkesförrådet. Här syns också en liknande trend, där flera av lövträden sakta ökar sin andel av virkesförrådet, men från en mycket låg nivå. 

Äldre blandskog - en mindre vanlig syn i Sverige.   Foto: Pierre Kjellin

Fortfarande utgörs över 93 procent av virkesförrådet i Sveriges skogar av – i fallande andel – gran, tall och björk. Ingen av resterande trädarter upptar mer än 1,7 procent av virkesförrådet. Eken, som är det mest spridda ädellövträdet och vars naturliga utbredningsområde är hela södra Sverige upp till Dalälven, upptar i dag cirka 1,3 procent av virkesförrådet.

Här är de inhemska trädslagens andel i procent av virkesförrådet i hela landet. Procentandelen vid föregående riksskogstaxering anges inom parantes):

Gran:  40,4 (41,5)

Tall:  39,3 (39,2)

Björk:  12,5 (12,1)

Asp:  1,7 (1,6)

Al:  1,7 (1,5)

Contortatall:  1,3 (1,3)

Ek:  1,3 (1,1)

Bok:  0,6 (0,7)

Sälg:  0,5 (0,4)

Rönn:  0,2 (0,2)

Lärk:  0,1 (>0,0)

Lönn.  0,1 (0,1)

Ask:  0,1 (0,1)

Alm:  0,1 (0,1)

Lind:  >0,0 (>0,0)

Avenbok:  >0,0 (>0,0)

Fågelbär:  >0,0 (>0,0)

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste