Björn. Foto: Jonas Hägglund.

21 600 arter av djur, växter och svampar har kartlagts. Av dessa bedöms 4 273 vara hotade nog att finnas med på rödlistan. En nygammal art på listan är björnen.

- Ja den har faktiskt kommit in som ny på rödlistan igen på grund av att den minskat framför allt på grund av jakt. Så den har minskat från en tidigare ökning, säger Ulf Bjelke vid Artdatabanken till Sveriges Radio.

rödlistans syfte

Rödlistans syfte är att den ska kunna användas som ett hjälpmedel i naturvården, exempelvis för att kunna prioritera olika naturvårdsåtgärder. Enligt ett pressmeddelande från Artdatabanken så går det inte att se någon förbättring för den biologiska mångfalden i Sverige på en övergripande nivå. Dock så finns vissa ljuspunkter, två som tas upp är groddjur och stora däggdjur, där situationen sedan år 2000 har förbättrats tack vare naturvårdsåtgärder och ändrad lagstiftning.

Det finns inom rödlistan fyra olika hotnivåer som en art kan placeras på, från nära till akut hotad. Björnen hamnar i och med sitt återintåg på listan på den lägsta nivån, nära hotad. Vårt största kattdjur, lodjuret, tar steget från den lägsta till den näst lägsta hotnivån.

– Lodjuret har graderats från nära hotad till sårbar den här gången. Så den har fått en högre hotstatus beroende på framförallt jakt, säger Ulf Bjelke.

Noterbart är också att den så omdebatterade vargen har bytt hotklass från starkt hotad till sårbar. Detta innebär alltså att Artdatabanken gör bedömningen att vargen är mindre hotad i dag än vad den var 2010.

Lodjur. Foto: Jonas Hägglund

fungerande förvaltning

- När det gäller björn och lo så visar det här bara att förvaltningen fungerar. Det här har ju varit meningen. Tittar du både i den nationella förvaltningsplanen för de två arterna, och framförallt i Jämtland och Norrbotten, har det ju varit ett uttalat mål att sänka björn- och lostammarna för de käkar för mycket ren. Så det här visar ju bara att förvaltningen fungerar, det är inga konstigheter i det. Och det är inte jägarna som vill det, utan det är samhället som har bestämt det via både den nationella och regionala förvaltningsplanen, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid jägareförbundet.

- Det finns absolut inget hinder mot att jaga arter som finns på rödlistan. Det gör vi med andra arter också, kronhjort finns där, ejder finns där, alfågel och andra fåglar som vi också jagar finns där. Så det är ingenting som automatiskt innebär att man inte kan jaga dem, fortsätter Ligné.


Foto: Jonas Hägglund.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste