Positivare tongångar i årets Skogsbarometer

I Skogsbarometern 2014 framkommer att över hälften av skogsägarna anser att lönsamheten i sitt skogsbruk är tillfredsställande. Man tror att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att få en positiv utveckling framåt. Över lag är man mer optimistisk än tidigare år.

Jämfört med 2013 så har det varit ett positivt år för svensk skogsindustri. Kronan har försvagats och efterfrågan har ökat något. För landets skogsägare som står för cirka 60 procent av virkesflödet så har effekten av detta varierat. I söder har det lett till ökade virkespriser medan skogsägarna i norr har drabbats av stormar, vilket bromsat prisutvecklingen.

– Vi ser effekter av att skogsägarna är mer positiva till lönsamheten i år. Bland annat så har avverkningsviljan ökat och man har blivit mer positiv till prisutvecklingen på skogsmark. Kraven på lönsamhet är dock generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag, vilket bland annat beror på att man värderar andra parametrar än själva avkastningen, säger Axel af Petersens, Segmentschef Skog på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

39 tror på stigande timmerpriser

Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga anges av 51 procent som den viktigaste faktorn för ägandet av skog. 33 procent tycker främst att det är en långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är mest betydelsefullt.

30 procent av skogsägarna tror att timmerpriset det närmsta året kommer stiga. Motsvarande siffra för massaved är 23 procent.

– Befintliga skogsägare är mycket intresserad av att investera ytterligare i mer skogsmark trots en ökande medelålder. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och ofta låg skuldsättning vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Per Skargren, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och sparbankerna, i pressmeddelandet.

Priserna har stabiliserats

Av skogsägarna i undersökningen planerar 16 procent att göra en förändring i sitt ägande de närmaste fem åren, i de flesta fall handlar det om att överlåta till en släkting. Det innebär att skog till ett värde av 89 miljarder kronor kommer byta ägare de närmaste fem åren.

Priset på skogsmark har under 2014 stabiliserats efter två års nedgång. Över hälften av de tillfrågade anser att det är en lönsam investering att köpa skog vilket är en kraftig ökning. 48 procent av skogsägarna tror på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren. Endast 10 procent tror att priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren. Senaste årens stormar och förra årets brand i Västmanland har gjort att allt fler ser skador på skog som det som kan få störst påverkan på skogsägandet, skriver man.

Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och Sparbankerna.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 28 november 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste