Lagren av rundvirke och massaflis upp 26 procent

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,3 miljoner m³fub för tredje kvartalet i år. Det är en ökning med 26 procent jämfört med förra året.

Jämfört med samma period förra året är lagren av rundvirke och massaflis 26 procent större i år beräknat den 30 september, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,2 miljoner m³f ub. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en ökning med 52 procent. Lagren av barrsågtimmer har ökat i samtliga virkesbalansområden. Som störst beräknas den vara inom virkesbalansområde 1 och 4, landets norra respektive södra delar. Den kraftigaste ökningen (77 procent) har skett inom virkesbalansområde 1.

Löv ner och barr upp

Lagren av massaved uppgick till 4,1 miljoner m³f ub per den 30 september 2014, vilket är 9 procent större än vid samma tidpunkt året innan. Per sortiment sorterade sig massavedslagren enligt följande: tall och barr (2,8 miljoner m³f ub), gran (0,4 miljoner m³f ub) och löv (0,9 miljoner m³f ub). Lagren av löv minskade 22 procent medan lagren av tall och barr ökade 28 procent.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 1,0 miljoner m³f ub, vilket innebär en ökning med 39 procent jämfört med den 30 september 2013.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 24 november 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste