”Kampen är långt ifrån över”

Gösta Grip, Huskvarna, äger cirka tre hektar värdefull sjömark vid Norra Kärr utanför Gränna. Värdefull mark som han menar kan gå förlorad om Tasmet AB:s planer på brytning av jordartsmetaller blir verklighet.

– Det är nästa generations framtid vi talar om, säger Gösta Grip, Huskvarna.
Foto: Gunnar Lundquist
– Kampen mot gruvbolaget är långt ifrån över, säger Gösta Grip. Men någon hjälp från lokala myndigheter räknar han inte med. Det kommunala intresset är helt fokuserat på lönsamhet och möjliga skatteintäkter. Ett kortsiktigt resonemang där man helt har tappat perspektiv på ett hållbart samhälle för lång tid framöver.

Massivt motstånd
Motståndet är massivt, men Gösta Grip saknar ett tydligare arrangemang från en bredare allmänhet.
– Det är nästa generations framtid vi talar om, säger han.
– Fler ungdomar borde engagera sig i kampen att bevara Vättern och annan känslig miljö i landet som nu riskerar att förstöras, kanske för all framtid.
Gösta Grip är, precis som många andra berörda markägare, skeptisk till kommuner som lovar att beakta högt uppsatta miljömål.
– Risken är att flera kommuner kommer att ”vika sig” i framtiden och se gruvbolagen som en inkomstbringande verksamhet.

Royny Holmström

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Läs även:

Nya gruvor oroar markägare

"Fullskalig brytning känns avlägset"

Artikeln publicerades måndag den 21 januari 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera