Sociala värden i skogen ska utredas

Skogen lyfts fram när landsbygdsdepartementet nu redovisar hur de fördelar pengarna 2013. Bland annat ska frågor kring skogens sociala värden utredas.

Bland annat ska en sammanställning göras av Skogsstyrelsen om kunskapsläget om skog och sociala värden. En fråga som ska besvaras är hur markägare, kommuner och andra organisationer arbetar med sociala värden i skogen. Sammanställningen ska göras efter samråd med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Naturvårdsverket, kommuner och andra intresseorganisationer, skriver landsbygdsdepartementet i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska också titta på möjligheterna och behoven av att utöka naturvårdsavtal till att även omfatta områden med sociala värden. Uppdraget ska rapporteras den 1 december 2013.

25 miljoner kronor avsätts 2013 för att uppnå målen inom Skogsriket för att skapa fler jobb på landsbygden. Satsningen görs som ett treårigt program där minst 20,5 miljoner kronor ska användas till att utveckla hållbara skogsskötselmetoder. 1,5 miljoner kronor går till Jordbruksverket för omarrondering i Dalarna och 3 miljoner kronor går till prioriterade områden inom Skogsriket som träbyggande och kompetensförsörjning.

Regeringen avsätter också ytterligare resurser för skyddet av värdefulla naturområden med totalt 334 miljoner kronor till och med 2016, en satsning som görs av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 21 december 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste