Nytt märksystem gör timret spårbart

Ett märkningssystem som gör det möjligt att spåra en timmerstock från skogen ända ut i detaljhandeln lanseras nu av Uppsalaföretaget Otmetka Log Markin AB. Om allt går enligt planerna ska systemet vara i drift i samband med Elmia Wood nästa år.

Märkningssystemet är enligt upphovsmannen Bengt Sörvik helt fusksäkert. Märkningen skapas med en stämpel som har tolv vridbara stansar. Koden kan kopplas till trädets växtplats men även till ett befintligt virkesordernummer.

 

Utvecklingsarbetet av märkningssystemet, som döpts till Woodpecker och är patenterat i alla viktiga skogsindustriländer, har pågått de senaste tio åren. En prototyp av systemet ska nu testas i skarpt läge under hösten.
Tekniken bygger på att varje timmerstock märks med en automatisk och individuell id-kod direkt när trädet avverkas. En utrustning i skördaraggregat trycker på några millisekunder in en stämpel i stockänden med information om var trädet har växt och hur stort det är.

Fusksäkert
De uppgifterna kan sedan avläsas av en kamera på sågverket. Informationen från stämplingen – som skapas med tolv vridbara stansar som har enormt många kombinationsmöjligheter – syns även på stockar som legat ute i åratal.
Och enligt uppfinnaren, Otmetkas vd och grundare Bengt Sörvik, är systemet fusksäkert.
– När vi gjorde det här så hade vi internetbanken som idé. Så nej, det går inte att fuska, det är helt omöjligt, säger han till Vetenskapsradion.

Spårbarheten garanteras
Bengt Sörvik, vd och grundare av Otmetko AB, är uppfinnaren bakom det nya märkningssystemet för timmer som döpts till Woodpecker. Märkningsutrustningen sitter monterad i skördaraggregatet och slår in en unik id-stämpel i stockänden på några millisekunder.
 
Woodpecker-systemet använder sig av de data som finns i skördardatorns apteringsfil (pri-filen) för att bygga upp informationen i den kod som stämplas in i stocken.

 

Därmed kan spårbarheten garanteras från trädets växtplats i skogen till sågen. Och eftersom Woodpecker kan länkas ihop med befintliga streckkodssystem kan alltså timret spåras ända ut till slutanvändarna i detaljhandeln, enligt Uppsalaföretaget.
– Systemet kan skapa helt nya möjligheter i hela förädlingskedjan, där bland annat den svenska industrin har mycket att vinna, säger Bengt Sörvik.
Bland annat skulle det kunna minska sågverksspillet som kostar den globala sågverksindustrin enorma belopp varje år.
Dessutom skulle en ursprungsmärkning av virket kunna användas för att komma åt den illegala avverkningen som är ett stort problem i världen, påpekar Uppsalaföretaget.

Konkurrerande system
En konkurrerande lösning har tagits fram av ett treårigt EU-finansierat forskningsprojekt som letts av Richard Uusijärvi på svenska SP Trätek. Det systemet innebär att små transpondrar, RFID-taggar, slås in i stockarna vid avverkningen.
Sveaskog har testat systemet under våren men tänker inte börja använda det. Orsaken är att man tycker det är för dyrt och att det tar alldeles för lång tid att sätta dit transpondrarna, uppger Vetenskapsradion.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se


Fotnot. Otmetka är ryska och betyder märke som fritt kan översättas till godkänd.
Artikeln publicerades torsdag den 24 juni 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste