– I snitt så kör vi bara 4,5 mil mellan skogen och järnvägsterminalen, och i princip aldrig längre än tio mil. Det här är ett allvarligt hot, det handlar om stora pengar, 1,8 miljarder för hela skogsindustrin, säger Elisabet Salander, Sverigechef på Stora Enso och vice vd i Skogsindustrierna, till SVT Rapport.
– 90 procent av godset med lastbil transporteras på avstånd under 30 mil, och då finns det inget alternativ till lastbilstransport, tillägger Carina R Nilsson, vice vd på Sveriges Åkeriföretag.

Finns i Tyskland och Österrike
Den rödgröna alliansens mål är att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska ha minskat med 40 procent om tio år. Därför vill man att omkring 2013 återinföra en kilometerskatt på tunga vägtransporter så att lastbilar, tåg och båtar användas till det de är bäst lämpade för.
Själva tekniken för att beskatta den tunga trafiken ska ske enligt en modell som tagits fram av EU och som redan i dag används i Tyskland och Österrike.
– Självklart kommer lastbilstransporter att ha en viktig roll även i framtiden. När det gäller Tyskland så har erfarenheterna av kilometerskatt framförallt varit att man packade lastbilarna bättre och effektivare i godstransporter, säger Karin Svensson Smith (MP) till SVT.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Senaste