Trots lågkonjunkturen är efterfrågan på skogsmästare och jägmästare fortsatt stor.
För jägmästarna är arbetslösheten lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige.
Det som bidragit till de goda utsikterna för yrket är ett ökat behov av virke till industrin i kombination med satsningar på biobränsle och inhemsk skogsråvara istället för importerad.

Stor efterfrågan på virkesköpare
Stora pensionsavgångar inom de kommande tio åren gör också att behovet att rekrytera jägmästare kommer att öka något de kommande tio åren. Efterfrågan är störst på virkesköpare. Ökande satsningar på vindkraft ger också nya arbetstillfällen för jägmästare, där deras kompetens inom marköverlåtelser kommer till användning.

Ljusa utsikter för skogsmästare

Av samma anledningar ser utsikterna ljusa ut för skogsmästarna. För skogsmästare ligger arbetslösheten mycket lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i landet och antalet lediga platser har ökat kraftigt det senaste året.

Fortsatt brist på erfarna skogsmaskinförare
För skogsmaskinförare ligger arbetslösheten i nivå med den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige, dock har antalet arbetslösa förare av skogsmaskiner ökat kraftigt det senaste året. I vissa regioner finns inte tillräckligt med skogsmaskinförare med rätt kompetens. Det kommande året bedömer dock Arbetsförmedlingen att det är konkurrensen om jobben kommer att vara liten och på fem till tio års sikt ser utsikterna till arbete goda ut. På fem till tio års sikt bedöms dock tillgången på erfarna skogsmaskinförare fortfarande vara otillräcklig.

Hög arbetslöshet bland skogsarbetare

När det gäller kategorin skogsarbetare som utför röjning och plantering, så är arbetet starkt säsongsbetonat med en arbetslöshet som är mycket högre än den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige. Arbetsgivarna har svårt att hitta tillräckligt med inhemsk arbetskraft och balanserar det med rekryteringar från andra länder.

FAKTA/Jägmästare och skogsvetare
►Examinerade 2006/2007: 38, varav 29 procent kvinnor och 71 procent män.
Förvärvsarbetande 06: 1500, varav 16 procent kvinnor och 84 procent män.
Vanligaste yrken 2006, procent: Jägmästare, 13 procent, Universitets- och högskolelärare, 11 procent och Skogsmästare med flera: 10 procent.

Genomsnittlig månadslön 2007 Nyutexaminerade   Yrkeserfarna   Andel i sektorn
Sektor Kvinnor Män Kvinnor Män  
Statlig 22 400 23 000 32 300 33 500 32
Kommunal - -   29 000 4
Privat - 27  500 39 400 50 000 64
Källa: Yrkeskompassen, Arbetskraftsbarometern 08

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste