Idag är sju doktorander knutna till Skogsmästarskolan. Med på bilden från vänster Hans Högberg, doktorand dikning; Daniel Gräns, Universitetet i North Carolina, doktorand virkeskvalitet; Johan Törnblom, forskarassistent vattenfrågor; Per Angelstam, professor skogs- och naturresursförvaltning; Natalie Stryamets, non-wood forest production, Ukraina; Robert Axelsson, postdoc samverkan och utvecklingsprocesser; Olha Khaulyak, landskapsplanering, Ukraina; Johan Ördell, jägmästarstudent, vattnets roll för skogsbruk. Foto: Helena Högberg Åkerhielm

 

Det är grunden för forskningen på Skogsmästarskolan. Det handlar om hållbart skogsbruk och landsbygdsutveckling ur ekonomiska, ekologiska och lokalbefolkningens perspektiv. För att lyckas krävs samverkan mellan människor på många olika nivåer.
Forskningen började 2004, och forskarutbildning i egen regi har de nu haft i ett år, ett resultat av flera års arbete med att hitta finansiering och att övertyga SLU:s ledning om fördelarna med att placera forskningen på en mindre ort som Skinnskatteberg där Skogsmästarskolan ligger.
– Det är viktigt för den här typen av forskning att vara ute i verkligheten, säger Per Angelstam. Att på ett enkelt sätt kunna möta människor som lever och verkar på landsbygden. Det är inte är alls lika lätt om man bedriver sin forskning i en storstad.

Koppling till praktik
För skolan var det också viktigt att få forskningsuppdraget eftersom den behövs för Skogsmästarskolans långsiktiga överlevnad som universitetsinstitution. Samtidigt är också skolans praktiska skogsbruksinriktning viktig för forskningen.
– Studenterna ger oss omedelbar feedback på olika saker, till exempel varför man väljer en viss typ av överfart över en bäck eller hur man menar att en kantzon ska se ut, säger Johan Törnblom som sedan 2004 har arbetat med Per Angelstam för att få ihop pengar till forskningen.
Att få feedback från praktiker är viktigt eftersom forskningen måste vara användbar både för de som verkar i landskapet och för den praktiska utbildningen.
– Den röda tråden i vår forskning är att det måste finnas en avsättning i praktiken för det vi sysslar med, säger Johan Törnblom.

Att forska i verkligheten
Sedan ett år bedriver Skogsmästarskolan forskning och forskarutbildning i egen regi. Det handlar om uthållig skogsproduktion, bevarad biologisk mångfald och landsbygdsutveckling som går hand i hand. Robert Axelsson, Per Angelstam och Johan Törnblom är måna om att forskningen som bedrivs på Skogsmästarskolan ska vara användbar och göra nytta i samhället.
Ett konkret sätt att lära av och om verkligheten är att verka i bygden. Det gör de bland annat genom föreningen Hållbara Bergslagen. Robert Axelsson, nybliven doktor på Skogsmästarskolan är ordförande.
– Vi är ett femtontal organisationer som träffas regelbundet för att lära känna varandra och utveckla former för samverkan med målet hållbart skogsbruk och landsbygdsutveckling, berättar han.
Det handlar om att få forskning och samverkan att fungera i verkligheten.  Att få uppleva det själv menar Robert Axelsson är viktigt i hans roll som forskare.

Internationell bredd
Trots att de arbetar utifrån Skinnskatteberg i Bergslagen har de också ett internationellt perspektiv. Flera av projekten pågår i länder som Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Polen. Länder som har andra kulturella och politiska system och där synen på skogen som resurs skiljer sig från Sverige. Det ger enligt Per Angelstam en möjlighet att se hur olika typer av samarbetsformer påverkar resultatet. 
– Det är olika system i olika delar av Europa och Ryssland. Att studera och arbeta i dessa landskapslaboratorier är ett sätt att förstå hur olika angreppssätt ger olika resultat, säger Per Angelstam. Det kan vi lära oss av för att nå bättre resultat även i Sverige.

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste