Särskilt gynnsam är effekten på nedlagd jordbruksmark. 12-14 år efter sommargallring hade de behandlade ytorna upp till fyra gånger färre rötskadade träd än de obehandlade.

− På skogsmark kunde vi däremot inte se någon tydlig skillnad. Men vi hittade betydligt färre nyinfektioner på de behandlade ytorna, så sannolikt blir den framtida rötutvecklingen långsammare där, säger Magnus Thor, Skogforsk i ett pressmeddelande.

Resultaten på skogsmark kan verka nedslående, men om man jämför med modeller för rötutbredning som publicerats tidigare är resultaten inte så förvånande.

− Enligt dem är det ganska små skillnader mellan behandlade och obehandlade bestånd upp till 50 års ålder. Först därefter blir skillnaderna uppenbara, säger han.
Sammantaget visar försöken att stubbehandling är lönsamt i samband med sommaravverkningar, framför allt i bestånd som endast har begränsade rötangrepp. Men täckningsgraden är viktig.

− Det är svårt att nå 100 procent på alla stubbar i praktiken, men är täckningen under 90 procent bör man snarast se över spridningsutrustningen, säger Magnus Thor.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste