Harald Holmberg förlorade igen

Skogsägaren Harald Holmberg i Lycksele, som vill avverka en del av sin skog med den så kallade naturkulturmetoden, fick avslag även i kammarrätten. Det meddelades i en dom på tisdagen.

Därmed har Holmberg nu fått avslag på sin avverkningsansökan i tre instanser. Men enligt Sveriges Radio Västerbotten ger han inte upp utan kommer överklaga till Regeringsrätten.
Han har också yrkat på ersättning för de kostnader han har haft i samband med förhandlingarna i länsrätten och kammarrätten, samt de ränteintäkter han skulle haft om han fått avverka enligt ursprungsansökan. Det handlar sammanlagt om cirka 58 000 kronor. Båda dessa yrkanden avvisades av kammarrätten.

Kan inte prövas
Rätten bedömer inte heller att Skogsstyrelsens beslut är en otillåten inskränkning i äganderätten, något som Harald Holmberg hävdat i sin överklagan.
Kammarrätten i Sundsvall skriver också i domen att den inte lagligen kan pröva Holmbergs yrkanden att man ska anmoda Skogsstyrelsen att förändra anvisningarna till skogsvårdslagen och att fortbilda sin personal. Enligt Holmbergs yrkande så känner inte personalen till vad modern vetenskaplig kunskap visar.

Tre år gammal tvist
Bakgrunden till den här rättsliga tvisten är den ansökan som Harald Holmberg lämnade in den 16 november 2006 hos Skogsstyrelsen om tillstånd att få göra en föryngringsavverkning på ett drygt 40 hektar stort skogsområde vid Stöttingfjället väster om Lycksele.
I ansökan meddelande han att han ville avverka enligt den så kallade naturkulturmetoden. Den innebär i stora drag att bara fullstora (mogna) träd avverkas och de små och halvstora lämnas kvar.
Återväxten ska säkras genom att nyplantering, så kallad grönrisplantering, görs i de luckor som bildats efter avverkningen och där naturlig föryngring inte skett. En strävan är också att det ska finnas en blandning av träd i olika åldrar kvar i området.

Snabbt avslag
Skogsstyrelsen avslog dock Harald Holmbergs begäran redan efter åtta dagar med motiveringen att naturkulturmetoden som återväxtmetod i det aktuella området inte är tillräckligt beprövad. Holmberg överklagade då beslutet till Länsrätten i Västerbotten som även den avslog hans ansökan.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 15 september 2009

Kommenterarer till artikeln

Niklas Lindberg skrev 2012-06-09 16:58:08:

All ära till Harald Holmberg: Som icke skogsägande person har jag föjt detta ärende och förundrats av skogsstyrelsens maktfullkommlighet. Om det finns skogsägare som vill bevara skogen så att det för djur, insekter och växter att leva där och för mäniskor att vistas där så borde väl alla jubla åt detta Men NEJ i Sverige fortfarande år 2012 ska inte någon komma och tycka något annat än vad dessa korumperade makt mäniskor har bestämt på helt lösa/godtyckliga grunder. Fantastiskt att mäniskor som Harald Holmberg och de andra som orkar överklaga och slåss för sin rätt, trots att dom motarbetas och kallas för bakåtsträvare eller kriminella, fortsätter att driva sin sak. Jag hoppas innerligt att Harald vinner till slut.


J-C Lassen skrev 2009-09-17 17:43:20:

Hur skall något kunna förändras om man bara tillåter ett sätt att bruka skog på? Är det inte övermaga att tro att vi nu har all kunskap och inte behöver forska vidare? Vem skadar det om man tillåter Harald Holmberg att pröva naturkultur? Om man är övertygad - från myndigheternas sida - om att det inte fungerar så vore det väl ändå bra att ha detta exempel som bevis för sitt påstående? Med Skogsstyrelsens nuvarande inställning bygger ju beslutet bara på myndighetens förmodanden och det är ju inte särskilt vetenskapligt, eller hur?

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste