Antalet sökande till jägmästarutbildningen ökade dramatiskt, från 297 sökande förra året till 379 i år. Intresset för flera andra skogsutbildningar visar också en positiv trend.
Söktrycket till jägmästarutbildningen var betydligt högre i år jämfört med både 2007 och 2008 och de senaste årens trend är positiv.
Ann Dolling, vice dekanus på fakulteten för Skogsvetenskap vid SLU, förklarar det ökande intresset med konjunkturläget och svårigheterna på arbetsmarknaden.
– Väldigt många utbildningar konkurrerar om naturvetarstudenterna. Det här är en yrkesutbildning där du vet att du får jobb.

Intresset på väg upp
Men 300 sökande är lite jämfört med det rekordstora intresset på 90-talet, berättar Ann Dolling. År 1994 sökte närmare 1 000 personer programmet. Därefter ersattes jägmästarutbildningen med skogsvetarprogrammet och intresset dalade snabbt. År 2002 återupptogs jägmästarutbildningen igen.
– Nu är intresset på väg upp igen, säger Ann Dolling.
Intresset har också varit stort för SLU:s tre masterprogram Skogen som naturresurs, Skötsel av vilt och fisk samt Euroforester.
När det gäller skogsmästarutbildningen ökade även där antalet sökande. Programmet hade 180 sökande jämfört med136 förra året.

Lockade fler

Intresset var väldigt litet för det nya masterprogrammet i Skogsindustriell ekonomi. Programmet hade bara sex sökande, varav endast två hade valt utbildningen som förstahandsval. Slutligen antogs endast en person till programmet i år. Däremot har 18 jägmästarstudenter antagits till de kurser som ingår i programmet.
Gammelkroppa skogsskolas Skogsteknikerprogram (som SLU utövar tillsyn över) lockade också fler sökande än vanligt. 56 personer sökte programmet, av vilka 25 stycken fått en plats på utbildningen.

Fakta Antagningar till skogsutbildningar
Utbildning Anordnare Sökande Antagna
►Skogsmästarprogrammet SLU 180 49
►Jägmästarprogrammet SLU 379 92
►Skogsindustriell ekonomi SLU 6 1
►Skötsel av vilt- och fiskpopulationer SLU 149 18
►Växt- och skogsbioteknik SLU 200 14
►Euroforester SLU 107 6+utbytesstudenter
►Skogen som naturresurs SLU 314 30
►Skogsteknikerprogrammet Gammelkroppa skogsskola 56 25

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste