maj
6
2024

Rapportsläpp & seminarium: Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys

Vilken skogsforskning behövs i en värld där man ska vara beredd och förvänta sig det oväntade? Future Forests anordnar ett seminarium i samband med att vi släpper en rapport om vilken skogsforskning som behövs för att kunna svara på de samhälleliga utmaningar som Skogsstyrelsen beskriver i sin senaste omvärldsanalys.

Skogsstyrelsen har i sin rapport Omvärldsanalys 2023 identifierat globala och nationella trender med potential att påverka det svenska skogsbruket och skogssektorn på kort och lång sikt. Den globala befolkningsutvecklingen, dynamikerna i världsekonomin och de demokratiska idéernas reträtt är några megatrender som står i centrum i rapporten. Efterfrågan på svenska skogsbaserade produkter kommer sannolikt att öka, men kan komma att anta nya former och inriktningar. Rapporten nämner också att en fortsatt växande ekonomi inom de planetära gränserna är en ekvation som ser ut att vara omöjlig att lösa just nu och att avvägningar relaterade till skog kommer att intensifieras.

Med utgångspunkt i Skogsstyrelsens analys har Future Forests sammanfattat tankar och idéer om behoven av skogsrelaterad forskning i en nära och avlägsen framtid. Rapporten bygger bland annat på en workshop på samma tema som organiserades online den 25 januari 2024.

Under seminariet kommer vi att presenterar resultaten från rapporten och diskutera följande frågor och teman:

Vilka skogliga forskningsfrågor och nya forskningsinriktningar bemöter de utpekade samhällsutmaningarna?
Vilken är potentialen och vilka är hindren för inter- och transdisciplinär skogsforskning för att ta itu med dessa samhällsutmaningar?
Vad behövs för att forskarna ska kunna ta sig an dessa utmaningar?

Välkomna till ett seminarium med skogligt fokus på Campus Ultuna!

Tid: 2024-05-06 09:30 - 12:30
Ort: Online / Ultuna
Sista anmälningsdag: 16 april 2024
Mer information:

Anmälan: För att ta del av seminariet online eller på plats på Campus Ultuna ber vi dig att anmäla dig senast den 16 april!

Zoomlänk skickas ut till alla anmälda dagen innan eventet.

 

Läs mer: https://www.slu.se/ew-kalender/2024/5/rapportslapp--seminarium-future-forests-svar-pa-skogsstyrelsens-omvarldsanalys/

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste