jun
20
2023

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala

Nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext.

Program

08.30 Samling vid Uppsala station, registrering och avfärd i gemensam buss.

09.00 - Människor, träd och klimatförändringar På förmiddagen rör vi oss kring tvärvetenskapliga forskningsprojekt från Future Forests, forskare vid Campus Ultuna och övriga framtidsplattformar. Vi presenterar också SLUs egen skogsfastighet Krusenberg. Ämnen som berörs är grön infrastruktur och ökad lövandel i landskapet, skogsbrukets anpassning till klimatförändring och nya insikter i skogsbete.

11.30 Lunch.

13.00 - Hyggesfritt skogsbruk och omföring till hyggesfria metoder På eftermiddagen besöker vi Holmen Skog och deras fastighet i Länna där vi tittar på praktiska exempel på hyggesfria metoder och variation i skogsskötsel. Under eftermiddagen görs en uppföljning av Skogforsks projekt "Adaptivt skogsbruk" och vi hör också mer vad forskare från SLU, Umeå universitet och Skogforsk ser som viktiga poänger i en omställning till ett mer variationsrikt skogsbruk.

16.00 Avslutning och uppstigning i buss för återfärd till Uppsala station.

Anmälan: https://q.ja.se/AuhXF

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste