Sveaskog öppnar plånboken för att säkra norrländskt timmer

Sveaskog går nu ut med en prishöjning på mellan 30–50 kronor per m3fub för timmer i norra Sverige. Anledningen är den fortsatt höga efterfrågan på timmer där konkurrensen om råvaran nu börjar hårdna.

Med en prishöjning på mellan 30-50 kronor per m3fub för tall- och grantimmer, och prisjusteringar för både kubb och klentimmer, vill Sveaskog locka skogsägare i norr att avverka. Massavedspriserna är däremot oförändrade men lagernivån minskar. Foto: Björn Schubert 

Sveaskogs lokala sågverk i Norr- och Västerbotten är enligt skogsbolaget i behov av mer råvara för att stilla den globala hungern efter sågade trävaror. För att säkra lokal råvara höjer man därför timmerpriset med upp till 50 kronor per kubikmeter fast under bark.

God efterfrågan

– Våra timmerkunder upplever god efterfrågan och ökande priser på sina färdiga produkter Våra väl utvecklade kundsamarbeten och effektiva leveranskedja ger nu möjlighet att ytterligare öka ersättningsnivån till våra leverantörer, säger Anette Waara, chef Sveaskogs marknadsområde Nord i ett pressmeddelande.

En fortsatt ökande efterfrågan på timmer tillsammans med minskade massavedslager gör att Sveaskog nu vill locka skogsägare att avverka.

– Sågverken går för högtryck för att nyttja det gynnsamma marknadsläget, och därför är efterfrågan hög på såväl gran- som talltimmer just nu. För skogsägarna är det därmed läge att passa på att avverka timmerskog. Även efterfrågan på massaved växer sig starkare i och med att de höga lagren sjunkit under vintern, så vi är mycket angelägna om att även kontraktera gallringar, säger Erik Levén, kundansvarig Sveaskogs marknadsområde Nord. 

Stigande trend

För att få det bästa priset för sitt virke gäller det för skogsägare att hålla huvudet kallt och jämföra de olika bolagens priser.

– Vi har under en längre period noterat att priserna på timmer haft en stigande trend utan att marknadsprislistorna i norra Sverige följt med upp. Känns mycket positivt att Sveaskog kan bidra till att lyfta fram värdet på de norrländska skogarna och ta gärna en ordentlig titt på prislistorna vid tecknande av nästa virkeskontrakt då skillnaderna nu är historiskt stora mellan olika köpare, säger Erik.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste