Trikinfynd hos vildsvin i Uppsala län

Fyndet av parasitmaskens larver i ett vildsvin skjutet i Enköpingstraken är det första hittills i Uppsala län. Fyndet gjordes av Vidilab och är samtidigt det sjätte fyndet av trikiner i vildsvin i år.

Trikinfyndet hos ett vildsvin skjutet i Enköping är det första hittills i Uppsala län. Även om halterna var låga uppmanar Vidilab, laboratoriet bakom fyndet, att vara noga med att testa vildsvinskött. Foto: Mostphotos

Trikiner är en typ av rundmaskar som smittar genom sina millimeterstora larver. Vildsvinet som sköts i Enköping hade endast två larver per gram kött, men enligt laboratoriet Vidilab räcker det samtidigt med så lite som 75 till 100 larver för att ge symptom hos människor.

Godkänt laboratorium

Det är i dag lag på att testa kött från både vild- och tamsvin samt häst för trikiner. Rävar är också kända smittspridare, så det är viktigt att hantera slaktrester efter vildsvin på ett korrekt sätt för att undvika spridning. I Sverige finns det i dag fem godkända laboratorier som är godkända för trikintest varav tre regelbundet testar vildsvinskött.

-   Risken är att man missar vissa trikinarter om fel metod används, därför ska man alltid vända sig till ett godkänt laboratorium, säger Bitte Ljungström, VD på Vidilab i ett pressmeddelande.  

Höga temperaturer

All förtäring av vildsvinskött innan man fått testresultat av trikintest ska undvikas. Vid konstaterad smitta rekommenderar Vidilab att man bränner det smittade köttet, eftersom larverna inte tål höga temperaturer.

Vad är trikiner?

Trikiner är små maskar av typer rundmask, så kallade nematoder, som kan infektera människor och andra köttätande däggdjur. Infektion hos människa är ovanligt, men allvarligt. Smittan överförs av millimeterlånga larver som ligger ihoprullade och inkapslade i värddjurets muskler.

Om en person eller ett annat däggdjur äter infekterat obehandlat kött utvecklas larverna i tarmkanalen hos den nya värden till vuxna könsmogna maskar. Maskarna producerar nya larver som borrar sig genom tarmväggen och sprids via blodet till musklerna. Där kapslas larverna in och kan vara smittsamma i årtionden innan de slutligen förkalkas och dör.

Symtom

Symtom hos människa beror på hur många larver man fått i sig. Infektion med ett fåtal larver ger oftast inga symtom. Om en person får i sig stora mängder larver ger det efter 1-2 dygn först symtom som buksmärtor, feber och illamående.

Ungefär en vecka senare, i ett andra stadium, kan allergiska symtom uppkomma samt lokala besvär som smärtande vätskeansamlingar, blödningar i ögats bindehinna och under naglarna samt långvarig och oregelbunden feber. Komplikationer på hjärta och nervsystem kan förekomma. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till döden.

Det är mycket ovanligt att personer infekteras av trikiner i Sverige. Endast ett fåtal personer har insjuknat under 2000-talet.

Källa: Livsmedelsverket

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste