DEBATT: ”Den demokratiska processen får allt mindre utrymme i Södra”

DEBATT: Med ett debattklimat som är under all kritik finns det goda skäl att oroa sig över hur det står till med medlemsdemokratin i Södra Skogsägarna, menar Södra-medlemmen Zeth Bergström.

Bilden är från Södras stämma 2018.                Foto: Södra

Jag har ett stort intresse för Södras arbete och satte av en stund för att följa föreningens stämma i våras via webben. Ju längre stämman fortskred desto större blev min olustkänsla över debattklimatet.

En klok ledare ser till att bygga ett team som inte består av enbart ja-sägare. Personer med gott rykte och erfarenheter även från andra branscher är en fördel eftersom dessa tenderar att se på verksamheten med nya ögon. En annan bra målsättning är att rekrytera medarbetare med hög personlig integritet, det vill säga som både vågar framföra sina synpunkter och stå för dessa.

Södra har uppenbarligen misslyckats med att bygga en styrelse enligt ovan nämnda principer. Valproceduren under stämman för de personer som skulle ingå i styrelsen är ett av flera exempel på detta. Att några personer i etablissemanget inte ville ha en viss person återvald i styrelsen var för mig uppenbart.

Personen ifråga har inte gjort sig skyldig till vare sig några juridiska eller formella fel och åtnjuter stort förtroende i andra sammanhang. Han var dessutom den person som företrädde den enskilde ägaren och skogsgården i styrelsen. Övriga ledamöter fokuserar som jag ser det på teknik och ekonomi.

Genom att öka antalet förtroendevalda ledamöter från 9 till 10 skulle styrelsen ha kunnat få in ny kompetens utan att behöva byta ut någon av de övriga ledamöterna.

Istället lade styrelsen ut en dimridå och gjorde en skenmanöver. De som deltog i röstningen uppmanades av förvaltningsrådets ordförande att följa valberedningens förslag på 9 styrelseledamöter.

Inför omröstningen om antalet styrelseledamöter motiverade en fullmäktigeledamot nio ledamöter genom att dra en parallell till en händelse beskriven i Bibeln – Jesu sista måltid med sina apostlar.

Det är inget fel att citera Bibeln. Den innehåller mycket visdom och goda råd, ett av dem lyder ”Den som gräver en grop för andra faller ofta själv däri”. Ett annat råd hämtat ur Bibeln är ”Allt vad du vill att människor skall göra mot dig skall du göra mot dem”.

Men att på en stämma motivera antalet ledamöter genom att dra en parallell till Jesu sista måltid finner jag dubbelt osmakligt. Ett av de mest dramatiska ögonblicken under Kristi sista måltid är att Jesus tillkännager att en av de närvarande kommer att förråda honom. För de som följde stämman och som är bevandrade i Den heliga skrift var det således uppenbart att parallellen till Jesu sista måltid kunde tolkas som att en styrelse bestående av tio istället för nio ledamöter vore som att låta Judas (den som förrådde Jesus) sitta med i styrelsen.

Alla vet vilken person det är som inte finns med i styrelsen i fortsättningen. En person som, för den stämmodeltagare som läst sin Bibel, liknades vid Judas – förrädaren. Någon annan tolkning går inte att göra.

Vårens stämma var inte första gången vi Södra-medlemmar fick se prov på fenomenet att styrelsen försöker få bort personer som inte nöjer sig med att vara följsamma mot majoriteten i styrelsen. Detta var fjärde gången under de senaste sex åren. Valberedningen har exempelvis föreslagit omval av en person med mandattid på två år och sedan efter ett år lyft bort vederbörande.

Den som inte återvaldes avtackades senare och fick berömmande ord av styrelsens ordförande som framhöll att han var den som ställde de svåra frågorna.

Om det i framtiden skall finnas förtroende för den demokratiska processen i Södra får det vara slut med ”fulspelet”.

Det är viktigt att alla får framföra sin synpunkt och att diskussion sker respektfullt. Den som sitter som ordförande har till uppgift att så långt det är möjligt väva samman synpunkterna, så att man kan enas om ett beslut som de flesta står bakom. Konsensus gäller sedan för den behandlade frågan.

En tydlig arbetsbeskrivning underlättar. Man kan ges delegation att handla enskilt i vissa frågor, tydligt då beskrivet vad mandatet gäller, men i övrigt är det styrelsen som fattar besluten.

Undertecknad har varit medlem i Södra sedan 1973 och SBO-ordförande i 29 år och är orolig för att den demokratiska processen får allt mindre utrymme i Södra.

Zeth Bergström
Bodafors

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste