Beskrivning: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen, som går av stapeln för 69:e gången, behandlar fjällens växter, djur och natur samt rennäring, naturvård och skogsbruk. Plats: Enaforsholms Fjällgård Mer information: KSLA Kontaktperson: Enaforsholms Fjällgård -Duved - 0647-730 26

Senaste