Om att lägga upp en skogsvårdsplan

Utvecklingen av digitala lösningar som underlättar för skogsägare och skogsentreprenörer ökar. Skogen som resurs för utvinning av råvaror till nya produktsegment gör att vi behöver skapa oss ännu bättre kontroll över våra skogsbestånd, samt planera skogsvård och avverkning på ett effektivare sätt. Med digitala verktyg kan du bli effektivare! Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Rådgivarna i Sjuhärad. Möt Svensk eSkog AB och lär mer om deras verktyg för skogsbruksplanering samt hör Katam Technologies AB beskriva deras teknik om hur man kan mäta och uppskatta skogen genom att filma den med en mobilkamera. Rådgivarna informerar om vad du kan göra för att bli en bättre beställare av skogliga tjänster.

När: 18.00-21.30 den 16 januari 

Var: Rådde Gård, Länghem 

Läs hela programmet och anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på www.gronamoten.se senast 14 januari 2019.

Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Gröna Möten Sjuhärad är ett Leader Sjuhäradprojekt.

Kontaktperson: Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se

Artikeln publicerades -

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste