Värt att veta... Blandskog och blandade mål

Mycket av den svenska skogen är blandskog.

Beskrivning: Mycket av den svenska skogen är blandskog, även om skogsskötselns mallar och riktlinjer är gjorda för ett trädslag i taget. Ofta är markägarens syfte med blandskogen att kunna kombinera produktion med andra mål, så vad händer när inte bara trädslagen utan även målbilderna blandas i bestånden? SLU har långtidsförsök i blandskog som kan ge vägledning för skötsel av den framtida skogen. Föredragshållare är Emma Holmström, biträdande lektor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU. Plats: SLU-biblioteket - Umeå. Mer information: Kontaktperson: pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86
Artikeln publicerades -

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste