DEBATT: Vi har inget problem med den biologiska mångfalden i våra skogar!

Vi har däremot problem med miljörörelsens olika organisationer som kostar landet mycket stora pengar och skapar oro och tragedier hos många skogsägare med sina falska budskap om hot mot den biologiska mångfalden och sina krav på ytterligare avsättning av produktiv skogsmark, inte sällan utan ersättning till ägarna. 

Sveriges skogsbruk har tjänat nationen väl och uppfyller idag målet med skogsvårdslagen.

Hur kan vi säga att vi inte har några problem med den biolog­iska mångfalden i skogen? Gör som vi gjort, tag en titt på Artdatabankens listor och läs hur de kommer till. Då inser du att det alltid kommer att finnas arter upptagna på Rödlistan. Du finner också att vissa arter minskar och andra ökar, vilket är ett helt naturligt tillstånd. 

Skogens tillstånd skapas genom brukande och påverkan på ett eller annat sätt. Den har ­om­vandlats många gånger genom att brukandet ändrats. Dagens tillstånd har huvudsakligen skapats av den skogsbruksmetod som ­kallas trakthyggesbruk, där ny skog skapas genom hyggen, åter­plantering och naturlig föryngring via fröträd. Oavsett om det ogillas av en del människor har metoden varit mycket framgångsrik när det gäller att skapa tillväxt och ett starkt ökat skogsförråd, basen för vår framgångsrika och för landets välfärd så viktiga skogsindustri. 

Den grundlagsskyddade ägande- och förfoganderätten till skogen innebär inte, att ägaren skall agera som allmänhetens företrädare, eller som oseriösa opinionsundersökningars slavar. Den innebär att ägaren förvaltar sin skog efter sitt eget huvud inom skogsvårdslagens ramar. Skogens ägare förstör verkligen inte sin egendom! De har istället visat att de skött den föredömligt de senaste 100 åren.

Miljörörelsen räknar bara formellt skyddad skog, vilket är ett märkligt underkännande av flera andra sätt att avstå från brukande. De påstår därför att skogen bara är skyddad till ca 5 procent. Sanningen är att skogen egentligen aldrig är skyddad, den avverkas alltid av stormar, brand, människor, insekter, m.m. Nya skogar uppstår ständigt efter det. Frågan är bara hur och när detta sker.  

Idag avstår svenska skogsägare från normalt skogsbruk på drygt 30 procent av skogsarealen. Ingen kan garantera något för evigt. Inte heller de åtaganden som privata skogsägare eller staten redan har gjort. Vi är brukare av vår skogsmark, vi vårdar både vår egendom och vår inkomst. Detta gäller de allra flesta skogsägare liksom ägare av alla andra tillgångar. 

I vår skog finns en överväldigande mångfald av arter, där minskar inte antalet. Där finns skog i alla åldersklasser och olika typer av trädslag, såväl löv som barr. I den del av landet där vi verkar har väldigt många människor sin bas för tillvaron i just den typen av skog. 

Vi ställer upp för privata skogsägare och bekämpar de tjänstemannastrukturer som inte följer gällande skogsvårdslag utan driver sina egna agendor. Därför har vi skrivit boken ”Attacken mot äganderätten” – köp den på www.attackenmotaganderatten.com eller från AB Karl Hedins bygghandel.    

 


Karl Hedin,
Peter Wigert,
John Andersson Gull
Björn Törnvall

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste