LRFs Jämställdhetsakademi ordnar ett seminarium om #metoo i det gröna näringslivet. Seminariet äger rum den 15 maj kl 10-12 i Stockholm, och sänds också live på Jämställdhetsakademins Facebook-sida. På seminariet lyfts berättelser från #slutavverkat tillsammans med  #skiljagnarnafrånvetet och #visparkarbakut. Företrädare från bland annat LRF, SLU i Umeå och Mellanskog medverkar och berättar om hur de hanterat frågorna kring #metoo och vad de tänker framöver.

 

Senaste