Ökad bruttoavverkning 2017

Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2017 öka med ungefär en miljon skogskubikmeter jämfört med året innan till 92,5 miljoner m³sk.

Prognosen bygger på flera olika underlag. Ett av dessa är produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa. Med hjälp av råvaruåtgångstal för att producera olika produkter räknar skogsstyrelsen fram virkesförbrukningen. Därefter justerar de för lagerförändringar och import respektive export med rundvirke.

 

Denna prognos är mer osäker än tidigare prognoser. Det beror på att massaved inte längre särredovisas i statistiken över utrikeshandeln från 2017. Ökad bruttoavverkning beror huvudsakligen på att produktionen av sågade barrträvaror förväntas öka under 2017. Den höga byggaktiviteten i Sverige och andra länder skapar bra efterfrågan på träprodukter. Produktionen av pappersmassa har en fortsatt positiv utveckling och förväntas också öka under 2017.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste