Ökad bruttoavverkning 2017

Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2017 öka med ungefär en miljon skogskubikmeter jämfört med året innan till 92,5 miljoner m³sk.

Prognosen bygger på flera olika underlag. Ett av dessa är produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa. Med hjälp av råvaruåtgångstal för att producera olika produkter räknar skogsstyrelsen fram virkesförbrukningen. Därefter justerar de för lagerförändringar och import respektive export med rundvirke.

 

Denna prognos är mer osäker än tidigare prognoser. Det beror på att massaved inte längre särredovisas i statistiken över utrikeshandeln från 2017. Ökad bruttoavverkning beror huvudsakligen på att produktionen av sågade barrträvaror förväntas öka under 2017. Den höga byggaktiviteten i Sverige och andra länder skapar bra efterfrågan på träprodukter. Produktionen av pappersmassa har en fortsatt positiv utveckling och förväntas också öka under 2017.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera