Stora Enso lanserar Legolikt byggsystem

Ett nytt byggsystem ska göra det lika enkelt att bygga hus i massivt trä som att bygga med Lego, säger Stora Enso som har lanserat systemet i flera länder under sommaren.

Stora Enso undersöker möjligheten att starta CLT-produktion i anslutning till Stora Ensos sågverk i Gruvön i Värmland.
Arkivfoto: Stora Enso

 

Byggsystemet kan komma att revolutionera flerbostadsbyggandet i trä, menar Stora Enso som lanserat systemet i flera länder.

– Vi har mött ett enormt intresse vid våra presentationer i bland annat Paris, London och München, berättar Jörgen Hermansson, Senior vice president och Head of Building, Components & Systems på Stora Enso, i ett pressuttalande.

Systemet lämpar sig för alla typer av trähus upp till tolv våningar och bygger på en serie komponenter i massivt och korslimmat trä. Och precis som i ett Lego-bygge, där man följer en byggbeskrivning, ska systemets alla delar finnas tillgängliga.

– Det är ett öppet system. Så arkitekten kan använda sin fantasi, utforma konstruktionen själv och välja bland stommar, balkar, väggelement med mera i olika utföranden, längder och tjocklekar, säger Jörgen Hermansson vidare i uttalandet.

"Vårt bidrag"

De korslimmade komponenterna är dels CLT (Cross Laminated Timber) och tillverkas vid Stora Ensos fabriker i Österrike och dels LVL (Laminated Veneer Lumber) som tillverkas i Finland.

Nu planerar företaget att starta produktion även i Sverige. I juni togs beslut om en förstudie kring bygget av en CLT-fabrik i anslutning till Stora Ensos sågverk i Gruvön i Värmland. Om detta blir verklighet är det en investering på runt 300 miljoner kronor.

Jörgen Hermansson ser en växande marknad för CLT, inte minst mot bakgrund av det nylanserade byggsystemet.
– Internationellt möter vi en stor efterfrågan medan intresset i Sverige varit ganska svalt. Svenska arkitekter är mer vana att bygga i betong. Vi måste ha arkitekter som kan träbyggnad, ingenjörer som kan designa, leverantörer som kan ta fram materialet. Här hemma pratar många om att få fart på träbyggandet, inte minst för att det är ett hållbart material och en förnybar råvara. Men ska något hända måste vi förenkla byggprocessen. Det här är vårt bidrag, avslutar Hermansson uttalandet.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 augusti 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera