”Vi kan aldrig luta oss tillbaka”

Martinsons har investerat 80 miljoner kronor i produktionslinje för så kallat KL-trä. Man hoppas och tror att ökat träbyggande ska bli verklighet även i Sverige – och att KL-trä ska få en självklar plats i landets nya byggnader framöver.

80 miljoner satsar Martinsons på sin nya linje för tillverkning av KL-trä, en produkt som enkelt förklarat är massiva skivor av hyvlad gran eller tall som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. 20-, Martinsons. KL-trä. 30- och 40mm-lameller i upp till sju skikt limmas ihop till skivor som kan bli hela 30 cm tjocka. Foto: Pia Gyllin
 

När Skogsaktuellt besöker Bygdsiljum norr om Umeå pågår arbetet med grunden till den 2 500 kvadratmeter stora fabriken dit man till årsskiftet ska flytta produktionen av KL-trä. Fabriken är planerad att tas i bruk i december i år. Den beräknade produktionen är 10 000-12 000 kubik­meter under 2017, men man har kapacitet upp till 22 000 kubik om det skulle behövas.
Produkten KL-trä i sig är inte ny, den har man tillverkat i drygt tio år på företaget. Det är dimensionerna som den nya linjen möjliggör som är det innovativa.

 
Den nya fabriken är under uppbyggnad. Byggmaterialet är givetvis KL-trä. Materialet blir mer formstabilt än rent trä, vilket gör det fördelaktigt som byggmaterial.
Priset per kvadratmeter för KL-trä jämfört med betong är något dyrare, men i och med att grundarbetet blir enklare när man bygger i trä blir ett hus byggt i trä ändå billigare i slutänden, enligt uträkningar från NCC.
 

KL-trä, eller CLT (cross laminated timber), är massiva skivor av hyvlad gran eller tall som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. Skivorna används ofta i väggar, golv och tak. Tidigare kunde Martinsons tillverka skivor som var max 1,2 meter höga och 12 meter långa, men i och med den nya linjen blir det möjligt att göra 3x16 meter stora skivor.
– Det är det här som är avgörande. Varje lyft kostar i byggbranschen. Istället för att sätta ihop tio skivor i bredd till en vägg kan man nu göra allt i ett enda stycke, säger Martinsons koncernchef Lars Martinson.
– Dessutom känner byggarna igen stomsystemet, vilket är en fördel. Det är CNC-skuret, så det är en väldig precision.

Kommer komma fler

Ursprunget till KL-trä var att inte alla lameller som togs fram för tillverkning av limträ, en produkt Martinsons tillverkar i stora volymer, klarade kraven.
– Istället tog vi dem och använde till KL-trä. Det finns synergier mellan limträ och KL-trä, förklarar Lars Martinson.
Martinsons var bland de första att börja tillverka KL-trä redan 2003. Numera finns en handfull tillverkare i Europa, bland annat i Tyskland, Österrike och Finland, men ingen mer i Sverige vad Lars Martinson vet.
– Jag tror att det kommer att dyka upp fler tillverkare även i Sverige och det är bra. Det är en fördel om vi kan utveckla marknaden.

Koncernchef Lars Martinson är fjärde generationen i företaget vars huvudkontor ligger i norrländska Bygdsiljum. Det är också här som den nya linjen för KL-trä ska byggas. Arbetet med att tömma den gamla fabrikslokalen för att flytta in annan tillverkning är i full gång.

 

KL-trä används dels som element vid husbygge, men även som byggmaterial till bland annat läktare till idrottsarenor.
– Det finns ett stort intresse, än så länge mest från privata byggbolag. Det är en skillnad mellan Sverige och Norge där riksbyggare anammat det och använder KL-trä där man från början planerat att bygga i betong. Bara vi har ett bra erbjudande tror jag att vi kan få det intresset i Sverige också.

Mer information

Hur framtiden för träbyggandet kommer att se ut är svårt att säga med säkerhet, men Lars Martinson är optimistisk.

  

FAKTA Martinsons


Familjen Martinson köpte sågen 1928 och har utökat verksamheten och fabriksytorna sedan dess.

Lars Martinson, koncernchef, är fjärde generationen som driver företaget.


Omsättning: 1,6 miljarder
Anställda: 427


Producerar 500 000 m3 sågad vara och 41 000 m2 limträ per år.


50% av tillverkningen går på export. Ungefär en tredjedel går till de nordiska länderna, lika mycket till Nordafrika och drygt 10% till Storbritannien.

     
   

– Om man tittar på utvecklingen i andra länder ser det ljust ut. I Norge har staten gått in och sagt att alla statliga byggnader ska byggas i trä – och då får man ju en väldigt bra marknad att utgå ifrån. I England har man beslutat att vissa bostadsområden ska byggas i trä, säger han.
– Kunskapen att bygga i trä kommer att öka. Om arkitekterna har kunskapen som krävs kommer det att öka byggandet, helt klart.
De största orosmomenten för potentiella kunder när det kommer till valet att bygga i trä jämfört med i betong brukar handla om brand och ljud.
– Det har folk frågat i 15 år och vi förklarar fortfarande att det inte är något problem alls varken med brand eller ljud. Vi i branschen måste bli ännu bättre på att informera och övertyga kunderna om fördelarna. Vi kan aldrig luta oss tillbaka och tro att det här med hållbart byggande kommer att gå av sig självt, säger Martinson.
– Vi har kommit över tröskeln nu, men det är ändå ett pågående arbete. Det handlar om vana, att folk bör som man är van att göra och bygger i det material man är van att bygga. Men nu har vi nästan kommit till en punkt när det börjar bli lika vanligt att bygga i trä som i betong.

 

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@skogsaktuellt.se

 

 

Artikeln publicerades måndag den 11 juli 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste