Kraftverk med negativa utsläpp eldas med träpellets

Världens första kraftverk med negativa utsläpp planeras i Storbritannien, det rapporterar tidningen New Scientist. Råvaran kommer att hämtas från andra sidan Atlanten, och koldioxiden planerar man att begrava under havet.

Det är i Yorkshire som projektet pågår. I dagsläget så är kraftverket en av världens största utsläppare av växthusgaser, med 23 miljoner ton koldioxidutsläpp om året. Detta ska dock förändras. Ägarna planerar att byta råvara, från kol till träpellets.

Faktum är att man sedan juli eldar biomassa i Drax, som kraftverket heter. Mestadels så rör det sig om pellets tillverkade av tall från den amerikanska södern säger Richard Peberdy, hållbarhetschef på Drax till New Scientist. Totalt så kommer sju miljoner ton pellets att fraktas över Atlanten för att eldas i Drax nästa år.

Pipeline till nordhavets botten

Att elda biomassa istället för kol låter kanske inte som något särskilt märkligt, speciellt inte för oss svenskar som är mer än vana med sådant. Nästa steg i projektet är dock mycket mer speciellt. Senare i år väntas den brittiska regeringen ge tillstånd till ett projekt som kallas White Rose, vars syfte är att bygga en anläggning som ska kunna fånga upp det kol som kraftverket släpper ut, och sedan transportera det i en pipeline ned till botten av Nordhavet, där det sedan slutförvaras. När White Rose är igång så förväntas det leda till att 600 000 hem försörjs med el som producerats med negativa utsläpp, vilket innebär att elproduktionen inte bara är koldioxidneutral, den till och med binder mer koldioxid än vad den släpper ut.

Mer information om projektet, samt illustrationer av anläggningen, finner du på denna länk.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 augusti 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera